Observatori de salut i treball de Barcelona

L'Observatori de Salut i Treball de Barcelona reuneix informació integral i sistemàtica sobre el món del treball i els seus condicionants a la ciutat de Barcelona, així com sobre la relació entre feina i salut. Neix a partir de les recomanacions del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona. L’Observatori pretén contribuir a la millora contínua de la salut i el benestar de la ciutadania amb relació a la feina, tenint en compte:

 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els aspectes de l’entorn de la feina que incideixen en la salut:
  • Enfocament global de salut, seguretat i benestar.
  • Conciliació de la vida laboral amb altres esferes de la vida.
  • Reducció de la precarietat en determinats sectors, col·lectius i barris.
  • Atenció a les desigualtats socials en la salut relacionada amb la feina.
  • Inclusió de les persones a l’atur.
  • Incorporació del treball domèstic i de cura no remunerat.

Els seus objectius operatius principals són els següents:

 • Monitorar la informació sobre salut i treball (remunerat i no remunerat) a Barcelona.
 • Recollir i difondre bones pràctiques relatives a la salut i el treball.
 • Fer visible i sensibilitzar sobre el tema de salut i treball a Barcelona.
 • Fer accessibles els continguts tant a destinataris especialitzats com a públic general.