Premi de Salut Laboral Ignasi Fina

El Premi de Salut Laboral Ignasi Fina té com a objectiu principal contribuir a reconèixer i fer visibles les millors experiències d’actuació en la prevenció de riscos i en la  promoció de la salut en l’àmbit laboral a la ciutat de Barcelona. Aquest premi pretén reconèixer públicament les empreses, entitats i institucions de la ciutat que promouen pràctiques i accions preventives per millorar la salut de les persones pel que fa a les condicions de treball.

En l’edició d’enguany es valoraran accions amb alt impacte pel que fa a la prevenció de riscos laborals i a la promoció de la salut laboral. Així mateix, en aquesta edició es preveuen dues mencions especials: una referent a l’àmbit de la salut mental i una destinada a PIMEs.

Aquestes mencions especials seran considerades en cas que el projecte guanyador del premi no reuneixi aquestes condicions.

La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros per la candidatura a la que s’atorgui el Premi de Salut Laboral Ignasi Fina i 2.000 euros per a cadascuna de les dues mencions especials: una referent a l’àmbit de la salut mental i una destinada a PIMEs.

El termini de presentació de les candidatures és entre el 16 de maig i el 16 d'agost de 2023, ambdós inclosos.

 

Origen del premi

El premi està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Consell Assessor de Salut Laboral, i presidit per la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament. Es va iniciar l’any 2005 amb l’interès de donar visibilitat i reconeixement públic a empreses, institucions, serveis, equips o persones físiques que hagin implantat nous sistemes, accions o mesures de prevenció en l’àmbit laboral.

El precursor del Premi de Salut Laboral és el metge i polític català Ignasi Fina, especialitzat en matèria laboral i salut pública i regidor de l’Ajuntament de Barcelona durant el mandat 2003-2007. El seu llegat en l’àmbit de la salut es va centrar en el següent:

 • La presidència del Consell Assessor de Salut Laboral.
 • La realització de dues jornades de participació en salut pública.
 • La creació i l’impuls del Grup de Salut del Consell Municipal de Benestar Social.
 • La promoció de la creació dels consells de salut de cada districte.

Candidatures premiades

 • 2023, Servisar Servicios Sociales SL: “Circuit d’abordatge de riscos laborals al SAD”
  • Menció salut mental, Grup Mediapro Sau: “365 días cuidando de ti”
  • Menció PIME, Espai Ambiental SCCL: “Adaptació de les condicions laborals a totes les realitats”
 • 2021, Grup Bon Preu, S.A.U: Gestió de la COVID-19 al Grup Bon Preu S.A.U. Protecció de les persones i garantia de servei.
 • 2018, Hospital Universitari Vall d’Hebron: Programa d’atenció plena (mindfulness) que el centre aplica per atendre els i les professionals que treballen en l’àmbit de la medicina intensiva.
 • 2016, Hewlett-Packard: Programa global de salut psicològica.
 • 2014, Hotel Colón: La participació dels treballadors i treballadores en l’organització del treball prevé riscos psicosocials.
 • 2013, lliurat ex-aequo a:
  • Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (TMB): Programa de prevenció d’accidents de treball relacionats amb el consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives en una empresa de serveis.
  • UOC: Intervenció psicosocial per a la implementació d’un model d’organització del treball.
 • 2012, Parc de Salut Mar - Servei de Salut Laboral: Programa d’atenció a la dona treballadora durant l’embaràs i la lactància: un equilibri necessari entre la prevenció dels riscos associats i una vida laboral activa.
 • 2011, MC Mutual: Pla integral de prevenció de la violència laboral en una organització sanitària.
 • 2010, Sònia Alcázar (CRG), Sergi Jarque (UPF), Rosabel Marrugat (CMRB), Jordi Ruiz (CRC), Sandra Vial (IMIM - CREAL): Model d’informació per integrar la prevenció en un edifici compartit per diferents institucions de recerca biomèdica: de la legislació al taulell de laboratori.
 • 2009, Servei de Prevenció de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (TMB): La informació en salut laboral com a eina per afavorir la participació en el sistema de prevenció de riscos laborals d’una empresa.
 • 2008, Juan A. Soler i Marta Argemí: Sistema d’integració vertical per a serveis de prevenció amb grups d’empreses.
 • 2007, Associació Rauxa: Tractament integral de l’alcoholisme i altres addiccions per a transeünts crònics sense sostre.
 • 2006, Dr. José M. Boada: Estudi sobre el risc musculoesquelètic de treballadors en llocs de treball amb pantalles de visualització de dades.

La definició de PIME es troba recollida a l’Annex I del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió Europea. Es pot consultar més informació clicant al següent enllaç. L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment la documentació que acrediti la condició de PIME.