Premi de Salut Laboral Ignasi Fina

El Premi de Salut Laboral Ignasi Fina té com a objectiu principal contribuir a reconèixer i fer visibles les millors experiències d’actuació en la prevenció de riscos i en la promoció de la salut en l’àmbit laboral a la ciutat de Barcelona. Aquest premi pretén reconèixer públicament les empreses, entitats i institucions de la ciutat que promouen pràctiques i accions preventives per millorar la salut de les persones pel que fa a les condicions de treball.

En l’edició d’enguany es valoraran accions amb un alt impacte en la prevenció de riscos i la promoció de la salut laboral i, de manera rellevant, les que hagin servit com a bona pràctica per adaptar l’entorn laboral a la situació generada per la covid-19, ja sigui en els aspectes presencials o bé pel que fa al teletreball.

La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros i el termini de presentació de les candidatures és del 23 de novembre de 2021 al 22 de febrer de 2022.

Origen del premi

El premi està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Consell Assessor de Salut Laboral, i presidit per la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament. Es va iniciar l’any 2005 amb l’interès de donar visibilitat i reconeixement públic a empreses, institucions, serveis, equips o persones físiques que hagin implantat nous sistemes, accions o mesures de prevenció en l’àmbit laboral.

El precursor del Premi de Salut Laboral és el metge i polític català Ignasi Fina, especialitzat en matèria laboral i salut pública i regidor de l’Ajuntament de Barcelona durant el mandat 2003-2007. El seu llegat en l’àmbit de la salut es va centrar en el següent:

 • La presidència del Consell Assessor de Salut Laboral.
 • La realització de dues jornades de participació en salut pública.
 • La creació i l’impuls del Grup de Salut del Consell Municipal de Benestar Social.
 • La promoció de la creació dels consells de salut de cada districte.

Candidatures premiades

 • 2018, Hospital Universitari Vall d’Hebron: Programa d’atenció plena (mindfulness) que el centre aplica per atendre els i les professionals que treballen en l’àmbit de la medicina intensiva.
 • 2016, Hewlett-Packard: Programa global de salut psicològica.
 • 2014, Hotel Colón: La participació dels treballadors i treballadores en l’organització del treball prevé riscos psicosocials.
 • 2013, lliurat ex-aequo a:
  • Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (TMB): Programa de prevenció d’accidents de treball relacionats amb el consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives en una empresa de serveis.
  • UOC: Intervenció psicosocial per a la implementació d’un model d’organització del treball.
 • 2012, Parc de Salut Mar - Servei de Salut Laboral: Programa d’atenció a la dona treballadora durant l’embaràs i la lactància: un equilibri necessari entre la prevenció dels riscos associats i una vida laboral activa.
 • 2011, MC Mutual: Pla integral de prevenció de la violència laboral en una organització sanitària.
 • 2010, Sònia Alcázar (CRG), Sergi Jarque (UPF), Rosabel Marrugat (CMRB), Jordi Ruiz (CRC), Sandra Vial (IMIM - CREAL): Model d’informació per integrar la prevenció en un edifici compartit per diferents institucions de recerca biomèdica: de la legislació al taulell de laboratori.
 • 2009, Servei de Prevenció de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (TMB): La informació en salut laboral com a eina per afavorir la participació en el sistema de prevenció de riscos laborals d’una empresa.
 • 2008, Juan A. Soler i Marta Argemí: Sistema d’integració vertical per a serveis de prevenció amb grups d’empreses.
 • 2007, Associació Rauxa: Tractament integral de l’alcoholisme i altres addiccions per a transeünts crònics sense sostre.
 • 2006, Dr. José M. Boada: Estudi sobre el risc musculoesquelètic de treballadors en llocs de treball amb pantalles de visualització de dades.