Desplegament de l’estratègia de salut sexual i reproductiva

L’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva (ESSIR) és un marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb la participació de diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat. Es fonamenta en les múltiples aliances entre aquests agents per impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius, que són drets humans.

Des de l’any 2014, les entitats de la Xarxa de l’ESSIR han estat treballant en estratègies i plans comuns que permetin introduir millores en relació a la salut sexual i reproductiva a la ciutat.

En els darrers anys s’han generat, de forma col·laborativa, un conjunt de documents definits com a dossiers marc:

I també s’han descrit les línies de treball prioritzades per al període 2022-2023, entre les qual hi ha la Campanya de prevenció de les Infeccions de Transmissió Sexual Visca el sexe lliure (d'infeccions)".

Les entitats i institucions que vulguin formar part de la Xarxa i participar-hi han de:

  • Tenir seu o desenvolupar la seva acció a la ciutat de Barcelona.
  • Adreçar una sol·licitud al Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça de correu departament.salut@bcn.cat, explicant quins són els objectius de la seva organització i perquè volen formar part de la Xarxa de l’Estratègia.
  • Emplenar i signar el document d’adhesió a la xarxa de l’ESSIR que s’enviarà després de fer la sol·licitud.
  • Mostrar que els objectius de la seva organització estan compromesos amb els Drets Sexuals i Reproductius, que són drets humans.