Esteu aquí

Oficina de Convivència

L’Oficina de Convivència té per objectiu vetllar per la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Barcelona.

En aquest sentit, l’Oficina de Convivència té la missió de:

 • Proposar polítiques i mesures preventives per millorar la convivència a l’espai públic.
 • Instruir els procediments sancionadors previstos per l’Ordenança (al·legacions, recursos, sol·licituds de reparació d’indemnització per danys).
 • Fer el seguiment de l’aplicació de l’ordenança.
 • Augmentar i millorar l’ús de mesures alternatives a la sanció.

Podeu fer qualsevol consulta relacionada amb l’Ordenança de convivència aquí.

 

Novetats

 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/1_1.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/2.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/3.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/4.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/5.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/6.png

Preguntes freqüents

Generals
 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

 

Per demanar un duplicat del document de pagament es pot fer:

 • Presencialment amb cita prèvia a l’Institut Municipal d’Hisenda, i sol·licitar un duplicat de la carta de pagament.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

 

 • Presencialment a les entitats bancàries col·laboradores.
 • Presencialment, alguns pagaments es poden efectuar des dels quioscos d’autoservei de tràmits situats a diferents punts de la ciutat.
 • Per telèfon, trucant al número gratuït 010 (931 537 010 des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona), en horari de 8.00 a 23.00 hores.
 • Al web del portal de tràmits

 

Per fer una al·legació o un recurs a una multa de l’Ordenança de convivència, s’ha de sol·licitar per escrit mitjançant una instància que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

 

Per consultar un expedient com a part interessada, s’ha de sol·licitar per escrit mitjançant una instància que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

 

Per fer una consulta, suggeriment o plantejar una pregunta o queixa sobre l’Ordenança de convivència, cliqueu aquí.

 

Multes

Les multes tenen descompte si se n’efectua el pagament dins del termini de 10 dies des de la notificació de la denúncia.

 

No, el pagament avançat de l’import de la sanció de la multa determina la finalització del procediment i la renúncia a formular al·legacions. Sí que es pot presentar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

 

Sí, en cas que presenteu al·legacions i es desestimin, ja no podreu pagar amb descompte.

 

Mesures alternatives

Sí, si esteu empadronats a Barcelona podeu substituir la sanció de les multes de l’Ordenança de convivència per mesures alternatives a la sanció, excepte les que s’indiquen a continuació:

 • Infraccions relacionades amb cartells, publicitat, propaganda i similars.
 • Infraccions relatives a l’obtenció de permisos per a l’ús d’espais comuns (juguesques, acampada, etc.) o relatives a la necessitat de llicència per a la realització d’activitats a l’espai comú (venda ambulant).
 • Infraccions vinculades a la demanda, compra, ús o consum de productes, activitats o serveis a l’espai públic sense permís (sol·licitud de serveis sexuals, compra de productes de venda ambulant, col·laboració o demanda de serveis no autoritzats).

 

Sí, podeu substituir la sanció de les multes de l’Ordenança de convivència per mesures alternatives a la sanció, excepte les que s’indiquen a continuació:

 • Infraccions relacionades amb cartells, publicitat, propaganda i similars.
 • Infraccions relatives a l’obtenció de permisos per a l’ús d’espais comuns (juguesques, acampada, etc.) o relatives a la necessitat de llicència per a la realització d’activitats a l’espai comú (venda ambulant).
 • Infraccions vinculades a la demanda, compra, ús o consum de productes, activitats o serveis a l’espai públic sense permís (sol·licitud de serveis sexuals, compra de productes de venda ambulant, col·laboració o demanda de serveis no autoritzats).

 

Cal complir els requisits que marca el Decret de 12 d'abril de 2019, d'Ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les sancions

I sempre sol·licitar-ho per escrit mitjançant instància, que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.
 • Per obtenir més informació sobre mesures alternaves a la sanció consulteu el web de Prevenció.

 

Comparteix aquest contingut