Canals d'atenció

Notificació electrònica

 • Consultes i informació sobre les noves mesures fiscals

 • Consulteu els nous terminis per pagar els tributs municipals, les noves mesures fiscals i preguntes freqüents

 • L'aprovació de les noves Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020 ha comportat una sèrie de novetats en diferents taxes i impostos.

 • Nova classificació segons les zones i els carrers que s'ajusta a la realitat urbanística i econòmica actual i posa fi a les categories fiscals actuals.

 • Informació sobre el pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Subvencions relacionades amb impostos, taxes i preus públics mitjançant un ajut per compensar una part de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge habitual o al local de l'activitat i adreçades a diferents col·lectius de la ciutat de Barcelona.

 • Informació de contacte de telèfon i correu electrònic per donar suport als nostres usuaris web.

 • Consulteu els diferents mitjans per pagar els tributs municipals i multes.

 • L'accés a la Carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals i les d'empadronament per tal de fer més àgils les vostres gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • La Carpeta del Professional és una aplicació que permet, prèvia autorització del contribuent, fer els tràmits amb la hisenda municipal.

 • L'accés a la Carpeta de les Empreses i Entitats us proporciona informació de les vostres dades fiscals per tal de fer més àgils les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • Consulteu les subhastes de vehicles i de béns immobles.

 • Qualsevol titular d’un vehicle (ja sigui un ciutadà o una empresa) pot fer la identificació de conductors per Internet.

 • Hi trobareu tots els tràmits i la informació dels canals que podeu utilitzar per dur-los a terme (telemàtic, telefònic). Separat segons si el tràmit és d’un ciutadà/ana, d’una empresa o entitat o si el tramita un professional de la gestió.

 • És un sistema d'enviament de les notificacions de trànsit i seguretat viària a través d'una plataforma electrònica.

  Un cop s'està donat d'alta a la plataforma, quan us hagin d'enviar alguna notificació, principalment d'una multa o sanció, es farà a través d'aquest canal en lloc d'en paper a través del correu ordinari.

 • Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Agència Tributària de Catalunya per permetre el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb més proximitat al ciutadà.

AVISOS

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

A partir del dia 1 d'octubre i fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible.

Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit (aquesta opció el dia 1 d'octubre no estarà disponible fins a les 9.00 h del matí).

Us informarem tan aviat es restableixi servei.

SANCIONS AMB TERMINI DE PAGAMENT VENÇUT

Si viviu fora de l'àrea de Barcelona i heu rebut una denúncia amb termini de pagament vençut, podeu obtenir un duplicat:

 

REBUTS DE L'IBI, PAGAMENT PER PRIMERA VEGADA

S'ha produït una incidència durant el període de la COVID 19 en les notificacions de les liquidacions de l'IBI per a aquells contribuents que han de pagar el rebut per primer cop. Aquest rebut els ha pogut arribar amb data de pagament caducada. Per poder fer el pagament corresponent es deriven diferents situacions:

Els contribuents que han rebut la liquidació i han signat el corresponent justificant de recepció poden sol·licitar un duplicat per aquests canals:

 •    · A l'espai personal de l'oficina virtual de tràmits amb certificat digital
 •    · Al telèfon 010 gratuït o al 931537010 si truca  des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona
 •    · A l'Institut Municipal d'Hisenda

Els contribuents que no han signat la notificació, poden trucar:

 •    · Al telèfon 010 gratuït o al 931537010 si truquen des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i els gestionarem l'emissió i l'enviament del rebut corresponent per correu electrònic

 

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS