Canals d'atenció

Internet

Àgil i ràpid. Sense desplaçament a qualsevol hora, des de qualsevol lloc: tots els tràmits al vostre abast

En aquest web trobareu informació i els tràmits que podeu fer electrònicament sobre impostos, taxes i preus públics, entre d’altres.

Identificació digital
Per fer alguns tràmits necessitareu identificació digital:

PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ I PERSONES JURÍDIQUES

Els professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l’obligació de relacionar-se amb l’administració de manera electrònica.

Darrera actualització: 19/05/2021