Informació general

Calendari fiscal 2024

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.03 a 02.05

DOMICILIAT 
  1a fracció 04.03
  2a fracció 03.06
  3a fracció 03.09
  4a fracció 03.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   03.07

Període de pagament

NO DOMICILIAT   15.04 a 17.06

DOMICILIAT   03.07

PADRÓ ELECTRÒNIC   03.07

Període de pagament

NO DOMICILIAT   16.07 a 03.10

DOMICILIAT  04.11

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 02.12

DOMICILIAT   23.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   23.12

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 02.12

DOMICILIAT   23.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   23.12

Període de pagament

NO DOMICILIAT   09.10 a 9.12

DOMICILIAT   23.12

 

Període de pagament

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències) o 12 mesos si s'ha demanat pròrroga dintre dels 6 primers mesos.

Autoliquidació anual del 3 de juny a l'1 de juliol ambdós inclosos.

Si l’inici de l’aprofitament especial es produeix més tard del 30 de juny:

  • Heu de presentar, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre.

Si esteu donats d'alta a la Tarifa plana podeu consultar, en el vostre espai personal, els càrrecs en compte que ja s'han efectuat i els que estan previstos.

Darrera actualització: