Informació general

Calendari fiscal 2023

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.03 a 02.05

DOMICILIAT 
  1a fracció 03.03
  2a fracció 05.06
  3a fracció 04.09
  4a fracció 04.12

NOUS DOMICILIATS   05.06

PADRÓ ELECTRÒNIC   03.07

Període de pagament

NO DOMICILIAT   15.04 a 15.06

DOMICILIAT   03.07

NOUS DOMICILIATS   03.07

PADRÓ ELECTRÒNIC   03.07

Període de pagament

NO DOMICILIAT   16.07 a 03.10

DOMICILIAT  03.11

NOUS DOMICILIATS  03.11

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 01.12

DOMICILIAT   22.12

NOUS DOMICILIATS   22.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   22.12

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 01.12

DOMICILIAT   22.12

NOUS DOMICILIATS   22.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   22.12

Període de pagament

NO DOMICILIAT   09.10 a 11.12

DOMICILIAT   22.12

NOUS DOMICILIATS   22.12

Període de pagament

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències), o 12 mesos si s'ha demanant pròrroga dintre dels 6 primers mesos.

Autoliquidació anual de l’1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.

Si l’inici de l’aprofitament especial es produeix amb posterioritat al 30 de juny:

  • heu de presentar, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre.

Si esteu donats d'alta a la Tarifa plana podreu consultar en el vostre espai personal els càrrecs en compte efectuats i els previstos.

Darrera actualització: 14/06/2023