Canals d'atenció

Quioscos de tràmits i serveis

Terminals d’autoservei electrònic que l’Ajuntament de Barcelona posa al vostre abast per agilitar la gestió dels tràmits municipals més utilitzats i l’accés a la informació de la ciutat.

Què es pot fer

 • Autoliquidació: impressió del document per pagar més tard en entitat bancària.
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.
 • Impressió del certificat de pagament.

Cal identificar-se amb l'original d'un dels documents següents:

 • DNI.
 • NIE.
 • Passaport.
 • Document d'identitat de país de la Unió Europea.

 

 

Per a quins impostos

 • Multes. 
 • IBI (impost sobre béns immobles).
 • IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica).
 • Residus (preu públic de recollida de residus comercials i industrials).
 • Guals (ús de voreres).
 • IAE (impost sobre activitats econòmiques).
 • Elements annexos (terrasses).
 • Taxa per caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública.
Darrera actualització: