Canals d'atenció

Quioscos de tràmits i serveis

Terminals d’autoservei electrònic que l’Ajuntament de Barcelona posa al vostre abast per agilitar la gestió dels tràmits municipals més utilitzats i l’accés a la informació de la ciutat.

Què es pot fer

 • Pagament amb targeta bancària:
  • Cal disposar del document de pagament amb codi de barres
  • Els impostos o multes han d’estar en període voluntari de pagament i en via de constrenyiment
  • Autoliquidació
 • Autoliquidació: Impressió del document per pagar més tard en entitat bancària
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa
 • Impressió d'una còpia del document de pagament
 • Impressió del certificat de pagament

Cal identificar-se amb l'original d'un dels documents següents

 • DNI
 • NIE
 • Passaport
 • Document d'identitat de país de la Unió Europea
 • Clauer amb certificat digital idCat
 • Targeta Xip (certificat digital)

Per a quins impostos

 • Multes 
 • IBI (impost sobre béns immobles)
 • IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)
 • Residus (preu públic de recollida de residus comercials i industrials)
 • Guals (ús de voreres)
 • IAE (impost sobre activitats econòmiques)
 • Elements annexos (terrasses)
 • Taxa per caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública
Darrera actualització: 19/05/2021