Informació general

Calendari de festius.
Dies inhàbils

Dissabtes, diumenges, i festius segons els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona (llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Els procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es continuaran regint per la normativa anterior.

Festius 2021

1 de gener Any Nou (E)

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya (A)

6 de gener Reis (E)

24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (L)

2 d’abril Divendres Sant (E)

12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya (E)

5 d’abril Dilluns de Pasqua Florida (A)

1 de novembre Dia de tots Sants (E)

1 de maig Festa del Treball (E)

6 de desembre Dia de la Constitució (E)

24 de maig Dilluns de Pasqua Granada (L)

8 de desembre La Immaculada (E)

24 de juny Sant Joan (A)

25 de desembre Nadal (E)

15 d'agost Mare de Déu d'Agost  (E) 26 de desembre Sant Esteve (A)
(E) Festes estatals (A) Festes autonòmiques (a Catalunya) (L) Festes locals de Barcelona

 

Decret d'Alcaldia de festes locals

Calendari oficial de festes laborals 

Darrera actualització: 19/05/2021