Informació general

Calendari de festius.
Dies inhàbils

Dissabtes, diumenges, i festius segons els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona (llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Els procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es continuaran regint per la normativa anterior.

Festius 2022

1 de gener Any Nou (E)

24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (L)

6 de gener Reis (E)

26 de setembre (L)

15 d’abril Divendres Sant (E)

12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya (E)

18 d’abril Dilluns de Pasqua Florida (A)

1 de novembre Dia de tots Sants (E)

6 de juny Dilluns de Pasqua Granada (L)

6 de desembre Dia de la Constitució (E)

24 de juny Sant Joan (A)

8 de desembre La Immaculada (E)

15 d'agost Mare de Déu d'Agost  (E)

26 de desembre Sant Esteve (A)

(E) Festes estatals (A) Festes autonòmiques (a Catalunya) (L) Festes locals de Barcelona

 

Calendari festes laborals 2021 

 

Darrera actualització: 22/12/2021