Canals d'atenció

Registre

Les persones físiques podeu registrar documents:

PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ I PERSONES JURÍDIQUES

Els professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l’obligació d’utilitzar el registre telemàtic.

Darrera actualització: 17/04/2023