Informació general

Preguntes freqüents

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Trucant al tel 010 gratuït ( des de l'àrea metropolitana de Barcelona o 931 537 010 des de fora d’aquesta àrea)

Per Internet:

  • Amb certificat digital a l'Espai personal veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendents.
  • Sense certificat digital: en el tràmit “deute pendent”.

Quan es considera prescrit un impost?

Segons allò establert a la normativa vigent (Llei General Tributària i Ordenança Fiscal General) prescriuen al cap de 4 anys els drets següents:

  • Dret de l’Administració Tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
  • Dret de l’Administració Tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
  • Dret a sol·licitar i a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
  • La prescripció es pot interrompre per diverses causes, previstes a l’ordenança, després de la interrupció s'iniciarà de nou el còmput dels quatre anys.

Podeu consultar quan s'inicia el còmput de la prescripció i les causes d'interrupció dels terminis de prescripció a l'Ordenança fiscal General.

Vaig pagar i necessito un justificant

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Podeu obtenir aquí la informació detallada  dels impostos més habituals o trucant al tel 010 gratuït (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana)

Darrera actualització: 08/09/2022