Canals d'atenció

Notificació electrònica

Subhastes

Les subhastes públiques electròniques dels béns i drets embargats en la gestió recaptatòria en període executiu dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Barcelona gestionats per l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona se celebren a través del Portal de Subhastes de l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat.

Subhasta electrònica de vehicles

Per participar-hi, cal accedir al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat.

Termini per licitar:


Subhasta electrònica de béns immobles

Se n'informarà quan hi hagi data prevista.


 

Data d'actualització: 06/10/2020