L’Institut Municipal d’Hisenda us ofereix el servei de tràmits per Internet. És un servei obert a tothom i d’ús obligatori per als professionals de la gestió (gestors/ores, assessors/ores fiscals,...) i les persones jurídiques (empreses i entitats), que permet fer tràmits d’una manera àgil i senzilla, sense necessitat de desplaçaments.