El fons

La col·lecció documental és el reflex de les polítiques municipals a través dels temps. Hi ha documents en suports tradicionals i digitals. S'ofereixen des de sèries de dades estadístiques, fins a memòries, plans, normatives, pressupostos, mesures de govern, revistes, vídeos, etcètera, per permetre als usuaris una visió a curt, mitjà i llarg termini dels mandats municipals, contribuir a millorar la transparència municipal i ser un actiu per millorar la formació de l’opinió pública i la participació ciutadana. Un tant per cent molt elevat d’aquest material l'han elaborat els ajuntaments democràtics, tot i que es disposa també d'alguns documents anteriors al 1979 i també alguns del segle XIX. 

Els fons respon, també, als objectius i les necessitats diverses de la Corporació municipal. Per això, una part de la col·lecció està especialitzada en gestió pública i local, legislació, ciències socials i disciplines afins que són per donar resposta a aquest col·lectiu.

Es pot accedir als documents consultant el Catàleg col·lectiu de les biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (CBAB), el Catàleg col·lectiu de les universitats (CCUC), del qual l’Ajuntament forma part, i el repositori institucional BCNROC.