Declaració d’accessibilitat per a l’aplicació Barcelona a la Butxaca per a iOS

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a fer accessible la seva aplicació Barcelona a la Butxaca per a sistema operatiu iOS de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica a l'app Barcelona a la butxaca, disponible a l’App Store.

La declaració es va preparar el 10 de novembre de 2021.

Situació de compliment

Aquesta aplicació és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

CONTINGUTS ACCESSIBLES

A l’app Barcelona a la butxaca de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre que les persones usuàries accedeixin a tots els continguts i funcionalitats d'una manera més fàcil:

Identificació

 • S’evita l’ús del color com a únic mètode per transmetre informació.
 • Les instruccions per interactuar amb el contingut eviten referir-se a un determinat control pel seu color, forma, ubicació visual, mida, etc., de manera que sigui identificable independentment de les capacitats sensorials.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.3 i 11. 1.4.1.

Controls per a continguts en moviment

 • Es proporcionen prou controls per a continguts que es reprodueixen automàticament o que són intermitents.
 • És possible navegar per la pàgina amb tan sols un punter i es proporciona l’opció de cancel·lar l’acció de clicar qualsevol element activable.
 • No hi ha elements que parpellegin més de tres vegades per segon.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.2, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.3.1, 11.2.5.1, 11.2.5.2 i 11.2.5.4.

Idioma

 • L’idioma per als continguts de l'aplicació s'ha especificat correctament.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.3.1.1 i 11.3.1.2.

Finalitat dels enllaços

 • El propòsit dels enllaços o controls està descrit correctament. Les icones que funcionen com a enllaç disposen d'alternatives textuals que permeten entendre el seu destí.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.2.4.4.

Preferències d'usuari

 • L'aplicació utilitza les configuracions definides al sistema operatiu per part de l'usuari, que tenen relació amb el color, contrast, tipus de font, la mida de font i cursor de focus.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: requisits del capítol 12.7.

CONTINGUTS NO ACCESSIBLES

A l’aplicació hi poden haver les barreres següents:

Alternatives textuals

 • Algunes imatges, imatges de text i icones, podrien no contenir prou alternatives textuals. O les alternatives textuals podrien no correspondre's amb el contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.1.1 i 11.2.5.3.

Continguts audiovisuals

 • Els recursos audiovisuals podrien no estar subtitulats correctament. També podria mancar-ne una audiodescripció o una alternativa textual.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.1.2.4 i 11.1.2.5.

Estructura coherent

 • No es pot assegurar la consistència a l'aplicació, pel que fa a una estructura coherent a totes les pantalles (menús, encapçalaments, marcat de llistats, taules, etc.).
 • No es pot assegurar que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriguin correctament el contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.1, 11.1.3.2 i 11.2.4.6.

Orientació

 • Podria ser que l'aplicació o algunes pantalles no s'adaptin als canvis d'orientació de la pantalla del dispositiu.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.4.

Formularis

 • Hi poden haver formularis amb etiquetes associades incorrectament, o sense etiquetes accessibles.
 • Es podrien produir canvis de context en algun formulari mentre s’emplenen les dades. Com, per exemple, que s’obrin noves finestres o pestanyes.
 • Podrien no proporcionar-se eines d’autoemplenament en els camps d’entrada i d’informació personal.
 • Alguns errors podrien no ser detectats quan s’emplena el formulari o podrien no proporcionar suggeriments per a corregir-los.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.5, 11.3.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4, 11.4.1.2.

Contrast de color

 • Hi podria haver barreres de contrast en els elements de text i els elements interactius.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.3 i 11.1.4.11.

Ampliació

 • El contingut de l'aplicació podria no veure’s correctament en augmentar la mida del text al 200%.
 • Pot haver-hi alguna imatge de text.
 • En ampliar el contingut al 400%, pot ser que es perdi part del contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.4, 11.1.4.5, 11.1.4.10 i 11.1.4.12.

Navegació per teclat

 • La navegació mitjançant un teclat podria no ser del tot fluida, o podria no seguir correctament l'ordre visual. Pot ser que el focus no sigui visible en passar per algun dels elements o que hi hagi elements que no prenen el focus. Es podrien generar canvis en el contingut generats per un canvi del focus.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.13, 2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.4, 11.2.4.3, 11.2.4.7 i 11.3.2.1.

Compatibilitat amb productes de suport

 • Pot ser que l'aplicació no transmeti correctament als productes de suport algunes de les característiques de l'aplicació com, per exemple, etiquetes per a controls, valors, elements de les taules, entre d'altres.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.5.2.3 i 11.5.2.5 a 11.5.2.17.

EL COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER L’ACCESSIBILITAT

 • El desenvolupament de l’app Barcelona a la butxaca s’ha basat en la consideració de la norma UNE-EN 301549:2019.
 • Per a més informació sobre l’accessibilitat web i app i els recursos d’accessibilitat, adreceu-vos al web d'accessibilitat de l'Ajuntament.
 • L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquesta app.
 • En el cas que trobeu barreres a l’app, cal que ens les indiqueu a través del formulari de contacte.