Fonts BCN

Icona app Fonts BCN

Amb l’aplicació Fonts Bcn pots accedir a la informació sobre les fonts de la ciutat de Barcelona, saber quina font tens més a prop, com arribar-hi, consultar el mapa i obtenir informació bàsica de totes les fonts de beure de la ciutat.

També hi podràs consultar dades artístiques, històriques i curiositats de les fonts que tenen un valor rellevant com a obres d’art o com a icones destacades del mobiliari urbà de Barcelona. Imprescindible per conèixer i descobrir l’oferta de fonts públiques de beure de la ciutat de Barcelona.

Ara també podràs escoltar la música de les fonts en directe mentre les fonts “ballen” la seva coreografia.

Gratuït
Compatible amb: 
  • iOs 11.0 i superiors.
  • Android 4.4 i superiors
Idiomes: 
Català, castellà i anglès

TANCA