Intervencions finalitzades

La Rambla del Raval, 39: dues fosses medievals d’inhumació d’èquids

Ciutat Vella | Data d'inici: 16-09-2013 | Data de finalització: 06-12-2013

Descobertes dues fosses medievals d’inhumació d’èquids a les obres de la Rambla del Raval, 39, al districte de Ciutat Vella.

8 gener, 2014 | fa 7 anys | 4.780 visites

Entre els mesos d’octubre i desembre de 2013 s’ha dut a terme una intervenció arqueològica en el subsòl del número 39 de la Rambla del Raval, al districte de Ciutat Vella, motivada per la rehabilitació del local.
Es troba en una zona molt propera a Sant Pau del Camp, i a tocar de la Rambla del Raval, on s’han documentat restes arqueològiques d’època prehistòrica (neolític i bronze).
Aquest espai es troba dins una de les zones pertanyent a l’ager de la ciutat romana, proper a un possible camí d’aquesta cronologia (actual carrer de Sant Pau), així com a la vil•la i necròpolis romana a la zona de Sant Pau; i durant època medieval tot el barri del Raval ja es trobava plenament urbanitzat.
Els treballs arqueològics, dirigits per l’arqueòleg Josep Cruells Castellet (Actium),  han permès documentar diverses restes d’època medieval i sobretot d’època contemporània pertanyents a l’actual edifici construït entorn 1850.
De les restes d’època medieval documentades destaca la troballa de dues fosses d’inhumació d’èquids, les quals es trobaven tallades per la construcció d’un dipòsit coetani a l’actual edifici. Un enterrament quedà afectat un 20 % i el l’altre gairebé el 95 %.
De forma preliminar, els dos enterraments es situen cronològicament entorn els segles XIII – XV, segons s’observa dels materials ceràmics recuperats de l’estrat que rebleix les tombes.
La causa exacte de la seva mort, encara està pendent d’analitzar. Tot i així, de la disposició dels cossos, segons Roger Molinas Amorós, se’n poden extreure diverses observacions: els individus eren adults per la fusió de l’epífisi amb la diàfisi dels ossos. Del cos més sencer s’ha observat que la dentició era definitiva i tenia un desgast avançat. A més, la flexió del coll pressuposa que fou enterrat ràpidament després de mort.
Finalment, un cop finalitzada la memòria científica dels treballs corresponents, caldrà tenir amb compte, si aquests enterraments tenen algun tipus de relació amb la pesta negre de Barcelona de l’any 1348, la qual va colpir severament la població humana i animal de la ciutat.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Foto zenital dels treballs arqueològics a la Rambla del Raval 39. Foto: Josep Cruells Castellet (ACTIUM)

  • Foto general del dipòsit contemporani dels treballs a la Rambla del Raval, 39. Foto: Josep Cruells Castellet (ACTIUM)

  • Vista general del dipòsit contemporani retallant els enterraments medievals d'èquids. Foto: Josep Cruells Castellet (ACTIUM)

  • Foto de detall dels èquids. Foto: Josep Cruells Castellet (ACTIUM)

La Rambla del Raval, 39 Ciutat Vella

La intervenció en dades

Direcció arqueològica
Josep Cruells Castellet ( Actium )
Motiu
Rehabilitació del local
Cronologia de les troballes
Medieval
Contemporània
Tipologia de les troballes
Hàbitat
Àrea productiva (comercial, agrícola, industrial, altres)
Codi d'intervenció
059/13