Treball de laboratori

Procés de recuperació i restauració de dos rètols del refugi núm. 254 del carrer Riereta

Ciutat Vella | Data d'inici: 19-12-2013 | Data de finalització: 20-12-2013

Durants els treballs d’excavació del refugi antiaeri núm. 254 de la guerra civil, al número 4 del carrer Riereta, es van poder recuperar dos rètols amb les indicacions d’ús d’aquest refugi, els quals van ser recuperats per procedir a la seva restauració.

13 setembre, 2013 | fa 9 anys | 4.786 visites

Durant la intervenció arqueològica al refugi antiaeri  núm. 254 de la Guerra Civil espanyola, situat al núm. 4 del carrer Riereta, es van localitzar alguns rètols a diferents indrets de la construcció.  En els rètols s’hi podien llegir indicacions sobre el comportament que havien de seguir els  veïns tant pel manteniment del refugi com pel bon funcionament de la instal·lació en cas de bombardeig.

La conservació de restes materials que siguin representatives d’algun moment històric de la ciutat de  Barcelona és un dels objectius del Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB).  A través del patrimoni recuperat, podem fer una lectura que ens acosti al passat de la ciutat i dels seus habitants; les restes materials ens evoquen circumstàncies, llocs i passatges d’un passat que se’ns fa més proper a través dels objectes que hem conservat. A vegades, no cal que siguin grans edificis ni obres de valor artístic; un cartell d’un refugi de la guerra civil pot ser un testimoni molt valuós per ajudar a comprendre alguns dels aspectes més íntims que amaga una guerra.  A partir d’aquesta valoració, el Servei d’Arqueologia de Barcelona va proposar la recuperació de dos dels cartells localitzats al refugi, situats concretament, un just a  l’entrada i l’altre, a l’interior.  Ambdós són fets amb lletres de color negre, pintades amb trepa damunt una preparació de guix. Aquests treballs foren realitzats conjuntament amb l’empresa de restauració, ABAC. La recuperació d’aquests cartells comportaria el seu arrencament i posterior col·locació a un nou suport, a part de les operacions corresponents a la seva restauració i consolidació.

Procés de recuperació in situ

Com a pas previ a l’arrencament dels cartells, es prenen dades sobre el seu estat de conservació, es mesuren característiques com el grau d’humitat de la peça, es fan proves amb diferents productes adhesius per a determinar com procedir, a més de fer un reportatge fotogràfic i documentar, mitjançant un mapa, les alteracions que presenta. La preparació de l’arrencament també contempla la  neteja de la superfície i altres treballs que assegurin l’èxit de l’operació. Amb l’objectiu d’unificar les tensions sobre el suport quan es separés del mur, es van reomplir les pèrdues de material amb una massilla tova. També es van consolidar les lletres i el suport de guix.

Es van realitzar proves d’adhesió per decidir el millor procediment per engassar les teles que permetrien el seu arrencament. El cartell que es trobava sencer va haver de ser tallat per a la seva extracció; tot i l‘agressió que això suposa, es van escollir els espais interliniars per fer aquests talls a fi que passin el màxim d’inadvertits un cop s’hagi remuntat la peça.

Procés de restauració

Un dels cartells es troba actualment en procés de restauració. Durant aquest, hem pogut comprovar que el suport és fet amb una barreja de calç i guix, molt probablement per retardar el temps d’enduriment i permetre, així, que les lletres quedessin perfectament fixades al suport. El color negre tan intens i ben conservat de les lletres podria correspondre a un pigment comunament emprat en construcció, conegut com a “fum d’estampa”. Hem pogut comprovar també que la distribució del text és cuidada atès que es poden veure perfectament les línies, lleugerament incises, per a marcar l’horitzontal. En el moment de la redacció d’aquest comentari, encara estan per determinar alguns d’aquests aspectes tècnics que esperem confirmar ben aviat. Aquests treballs foren realitzats per  l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, i sota la coordinació del Centre de Restauració i Conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Aquest és un bon exemple de treball de restauració a partir del qual podem conèixer, entre d’altres aspectes, els materials i recursos tècnics del moment en què s’executa. Tot i ser fet en unes circumstàncies en que la rapidesa d’intervenció es fa del tot necessària això no va impedir de cuidar-ne l’execució, cosa que observem, per exemple, en les línies de guia o en les diferències de grandària de les lletres o en el propi text, concís, clar, força imperatiu ja que es tracta d’uns rètols en els que el missatge podia ser de vital importància per a la salvaguarda dels refugiats:

AVISO

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO SALIR DEL REFUGIO HASTA QUE NOHAYA CESADO LA ALARMA. NO ESTACIONARSE EN LAS ESCALERAS – – LAS ENTRADAS DEL TUNEL .

SE RUEGA CIRCULAR AL INTERIOR.

LA COMISIÓN

Compartiu l'article

 • Google +
 • Cartell de guix amb indicacions per seguir en cas de bombardeig (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Cartell de guix amb indicacions per seguir en cas de bombardeig (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Neteja superficial del suport (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Neteja superficial del suport (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Calc del text i documentació de les alteracions (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Calc del text i documentació de les alteracions (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Reompliment amb massilla de les llacunes del suport (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Reompliment amb massilla de les llacunes del suport (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Preparació per a l'arrencament mitjançant l'engassat de teles. Primera capa (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Preparació per a l'arrencament mitjançant l'engassat de teles. Primera capa (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Vista del mur, un cop extret el cartell (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Vista del mur, un cop extret el cartell (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Cartell seccionat i extret del mur (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

  Cartell seccionat i extret del mur (Foto ÀBAC Conservació-Restauració S.L.)

 • Procés de dessalatge per l'anvers dels fragments (Foto Servei d'Arqueologia)

  Procés de dessalatge per l'anvers dels fragments (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Presentació dels diferents fragments i comprovació de planeïtat (Foto Servei d'Arqueologia)

  Presentació dels diferents fragments i comprovació de planeïtat (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Consolidació del revers i reposició de llacunes (Foto Servei d'Arqueologia)

  Consolidació del revers i reposició de llacunes (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Rebaixat del revers, un cop consolidat (Foto Servei d'Arqueologia)

  Rebaixat del revers, un cop consolidat (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Detall del dessalatge amb polpa de paper i aigua destil·lada (Foto Servei d'Arqueologia)

  Detall del dessalatge amb polpa de paper i aigua destil·lada (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Detall d'un fragment del rètol en el procés de retirada de les teles (Foto Servei d'Arqueologia)

  Detall d'un fragment del rètol en el procés de retirada de les teles (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Retirada de teles de l'anvers (Foto Servei d'Arqueologia)

  Retirada de teles de l'anvers (Foto Servei d'Arqueologia)

 • Detall (Foto Servei d'Arqueologia)

  Detall (Foto Servei d'Arqueologia)

Carrer de la Riereta, 4-Carrer de Vistalegre, 11 Ciutat Vella

EL treball en dades

         
Direcció / Organització
Equip de restauració ( ABAC/ESCRBCC )
Cronologia de les troballes
Contemporània
Tipologia de les troballes
Obra militar
Obra pública i civil
Béns mobles
Codi d'intervenció
008/07
Documents adjunts
Web:
Vicente, J.M., Viamonte, M., "Carrer de la Riereta, 4, i carrer de Vistalegre,11", Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2008, AJuntament de Barcelona, 2010, p. 61
Links relacionats
Refugi antiaeri núm. 254 [en línia]
Refugis antiaeris de la Guerra Civil a Barcelona (Viquipèdia)