Esteu aquí

Associació Consell de Cent

L’Associació Consell de Cent és una associació de caràcter voluntari, un espai de trobada i relació entre els seus membres. L’associació es va crear amb un propòsit obert, a fi i efecte que fos possible el pluralisme i la diversitat d’opinions. La seva finalitat és col•laborar amb els Òrgans de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, als efectes d’assessorar-los, en finalitats d’interès general pel municipi, formar part de tots els Consells de participació ciutadana i representar a la ciutat quan es requereixi. També organitzar activitats encaminades a un millor coneixement de la ciutat així com altres actes públics en els que els ponents son els seus membres.
L’Associació Consell de Cent està formada a dia d’avui per 107 membres que tenen en comú haver estat regidors i regidores de Barcelona des del primer Ajuntament democràtic. Són els regidors i les regidores que des de l’any 1979 han portat de manera directe el govern de la ciutat, al capdavant de les diferents regidories o dels districtes i els que han fet la seva tasca -imprescindible i igualment valuosa- als bancs de l’oposició.

Estructura

Estructura de l'associació

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.