Tarifes reduïdes

Actualment les persones en situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més del 33% poden gaudir d'una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del Centre Cívic.

Els descomptes només es faran efectius si es presenta la documentació pertinent el mateix dia de la inscripció.

Les inscripcions amb aquests ajuts es poden fer únicament de manera presencial al taulell del centre.  El descompte només és aplicable a un taller.

Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una reducció del 50% en la tarifa dels tallers.

 Les persones amb reconeixement de discapacitat:

- Entre el 33% i el 64%: 30% de descompte

- Entre el 65% i el 74%: 50% de descompte

- Igual o superior al 75%: 75% de descompte

Documentació:

- Certificat d’empadronament  a Barcelona capital.

- Informe de vida laboral o full SOC (Servei Ocupació de Catalunya) expedits al darrer mes.

- Fotocòpia de la targeta de reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l'original (per comprovació)

 

 

 

 

Compartir