Història i ubicació

Can Deu se situa al número 13 de la plaça de la Concòrdia, centre del districte de les Corts actual i del primer eixample urbà de les Corts(1845) que transformà els vinyals del "Mas Vinyals" donats per la família Closas en "Les Corts Noves".

Josep Deu i Estacó, primer membre de la família Deu conegut, fundà la societat Josep Deu i Cia, l'any 1874. Amb el seu fill gran, Josep, es dedicava a la destil·lació d'alcohols. Licors famosos per la seva qualitat, que van incloure en el llenguatge popular dites com: va ser un banquet de Cal Deu o va armar-se la de Cal Deu.

Josep Deu i Mata dirigí el proper negoci i exportà a Argentina i Uruguai l'anís amb el nom de Carabanchel.

En morir Josep Deu i Mata el 1910, el negoci continuà fins el 1929, any en què els hereus liquidaren la societat.

 

Eduard Mercader i Sacancha va ser l'arquitecte de la casa 1897. L'estructura interna de la casa es trasllada a l'exterior, la planta baixa per la rebuda i dependències tant dels propietaris com per al servei; el primer pis o "planta noble", d'us estricte per a la família, i l'àtic com a habitatge del servei. L'edifici és neogòtic, un dels moments artístics del final de segle, amb elements típics com el balcó corregut de la façana lateral coincidint amb la tipologia de balcó de la casa Ametller, aquest últim amb un treball i tractament molt més ric. Cal ressaltar el treball en ferro amb motius originaris de peces forjades del gòtic català.

 

 

Compartir