CESSIÓ D'ESPAIS

El Centre Cívic Pere Pruna posa a disposició d’empreses, grups i entitats espais per organitzar reunions, conferències, jornades...

Procediment de reserva:

- Cal omplir el full de sol·licitud de cessió d'espai i lliurar-lo presencialment o enviar-lo per e-mail a ccperepruna@ccperepruna.cat
- Cal cursar la sol·licitud amb una antelació mínima de 30 dies
- Pocs dies després rebreu per e-mail o telèfon la confirmació de la reserva


Trobareu adjunts a l'annex la normativa de la cessió d'espais, les tarifes i el full de sol·licitud

Compartir