ESCÈNIKA: 2a CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

12/09/2021 > 30/10/2021

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

Obrim la 2a convocatòria de Suport a la Creació recolzant el desenvolupament de projectes artístics mitjançant la cessió d'espais gratuïts i serveis complementaris.

OPORTUNITATS I CONDICIONS

Les companyies o grups que es presentin a la convocatòria podran gaudir d'una sala d'assaig gratuïta per preparar una peça artística, així com dels següents serveis complementaris:

- Assessorament tècnic

- Assessorament artístic i/o

- Assessorament jurídic, per professionals especialitzats.

- Possibilitat de formar part de futures programacions en diferents equipaments públics.

 

ARTISTES QUE HI PODEN PARTICIPAR

Aquesta convocatòria està dirigida a artistes, col·lectius, associacions o agents culturals, siguin persones físiques o jurídiques, amb un projecte artístic en procés de creació i/o producció de qualsevol disciplina artística: música, dansa, circ, teatre i/o audiovisuals.

 

 

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les persones interessades han d’emplenar el formulari de convocatòria penjat al web ccperequart.com i presentar la següent informació:

• Una descripció del projecte amb una breu síntesi.

• Imatges o links de vídeo de treballs previs o de la peça, si ja s'està treballant.

• El calendari de treball i el currículum de les persones participants amb els trets més rellevants en formació i experiència professional.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES PROPOSTES

A l'hora de seleccionar les propostes es tindran en compte els següents criteris, tenint prioritat aquells projectes que reuneixin un major nombre d'ells:

• Vinculació al territori de les Corts

• Inclusió social

• Sostenibilitat i medi ambient

• Treball amb el teixit associatiu

• Integració de diverses disciplines artistiques

• Originalitat i impacte, caràcter innovador i experimental del projecte

• Capacitat d'interacció amb les activitats que es desenvolupen al Centre

• Caràcter innovador i experimental del projecte artístic

Inici d'inscripció: 01/10/2021
Fi d'inscripció: 30/10/2021

Compartir