52 centres cívics amb propostes culturals que no et pots perdre!

52 centres cívics amb propostes culturals que no et pots perdre!

Centres Cívics

Centre Cívic Pati Llimona

Un oasi de fotografia i audiovisuals en un conjunt patrimonial del Gòtic

El Pati Llimona, que inclou un conjunt de restes romanes que es pot visitar, s’ha especialitzat en el món de la imatge: ofereix tallers d’alt nivell, col·labora amb festivals com el DOCfield, organitza el festival Enfocats i exposicions de qualitat, i també compta amb un laboratori i un plató fotogràfic

  • Contacte i horari
  • Activitats
  • Història
Contacte
Carrer del Regomir, 3
08002 Barcelona Barcelona
Espanya
,
Horaris

De dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Agost: tancat. 
 

La llista inclou totes les activitats que consten a la base de dades de l’Ajuntament, puntualment pot ser que alguna activitat no hi aparegui. Pots consultar directament la web del centre:
92086035951
Vint segles d’història en un sol edifici
Del segle i... al xxi! El Pati Llimona és, alhora, un testimoni del passat de la ciutat i un agent actiu de la vida barcelonina actual. I és que el Centre Cívic que acull és un dels motors culturals i socials de Ciutat Vella, però també forma part d’una de les peces més valuoses del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la ciutat. Visiteu el recinte i fareu un viatge per vint segles d’història barcelonina.
 
Una passejada per la Barcelona romana
Igual que el subsòl del Museu d’Història de la Ciutat o les columnes del temple d’August del carrer del Paradís, el Pati Llimona és un dels millors llocs per fer-se una idea de com devia ser la Bàrcino romana del segle i. 
I és que el Centre Cívic es troba, en part, sobre un fragment de muralla d’aquella època i, en concret, sobre la Porta de Mar, que donava accés al port romà i de la qual es pot veure una torre circular que va quedar al descobert el 2012 gràcies a l’última intervenció arquitectònica en el recinte.  
Aquí també hi havia unes termes portuàries, part de les quals es conserven i han estat museïtzades, igual que uns antics magatzems i unes àmfores que, si fem volar la imaginació, ens parlen d’una petita ciutat amb un actiu port que bullia d’activitat comercial.
 
De torres de defensa a habitatge medieval
Amb la construcció de la nova muralla medieval, les torres que formaven la muralla romana original van acabar incorporant-se a l’estructura de les construccions posteriors, com el Palau Marc, la principal edificació del conjunt del Pati Llimona.
La casa dels Marc, documentada des del segle xiii, va ser construïda sobre la muralla romana per una família vinculada a la cúria reial, tot i que el 1387 va passar a ser propietat d’una família de banquers i comerciants d’or, els Gualba.
Murs, obertures, estucs pintats al fresc a les parets d’algunes sales —mireu-vos les pintures gòtiques de l’actual Sala Joan Maragall—, una galeria volada del segle xv... són elements de l’edifici medieval que encara avui es poden admirar si es visita el Pati Llimona.
Els Gualba van ser propietaris de l’edifici fins al segle xviii, quan va ser llegat a la comunitat de preveres dels Sants Just i Pastor i, l’any 1779, adquirit finalment pel mercader d’indianes que ha acabat donant nom a l’edifici, Tomàs Llimona, que tenia una coneguda botiga de teles al carrer de l’Argenteria. 
Els descendents de Tomàs Llimona van habitar l’edifici fins al 1911, en què va passar a acollir una entitat de beneficència.
 
Remonumentalitzant la ciutat
Fins al segle xix s’havien mantingut bona part de les estructures arquitectòniques romanes, en concret la Porta de Mar i la muralla, però la industrialització i la pressió demogràfica que patia la ciutat van propiciar l’aparició de noves edificacions que van fer desaparèixer molts d’aquests elements històrics. 
Va caldre esperar al segle xx perquè part de les construccions del segle xix s’enderroquessin en una reforma urbanística que pretenia monumentalitzar el centre de la ciutat i recuperar els elements romans més antics.  
A l’inici dels anys vuitanta, l’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona amb la voluntat de revifar la memòria històrica de la zona i, en concret, de fer visible la muralla romana. 
El 1983, l’arquitecte Ignasi Solà-Morales Rubió es va fer càrrec del projecte de restauració, que va acabar amb la inauguració de l’actual Centre Cívic l’any 1991. 
 
Les últimes reformes
Posteriorment, entre el 2009 i el 2012 es va intervenir també en l’edifici veí del carrer del Regomir, 7-9, incorporat a l’edifici del Centre Cívic, que actualment té una superfície total de 2.549,32 m2. Aquesta important ampliació ha permès reordenar i enriquir els serveis i els projectes del Pati Llimona.
La reforma d’aquest habitatge del segle xix, dirigida pels arquitectes Roger Montoto i Pere Riera, va incloure la restauració de la capella de Sant Cristòfol, construïda a l’interior de la torre romana el 1503 i reformada el 1899 en estil neogòtic, l’alliberament de part de la muralla romana i la museïtzació del conjunt termal.
Avui dia, el Centre Cívic Pati Llimona és un focus d’intensa activitat cultural al districte, un espai que ha centrat els seus interessos en el món de la imatge i la paraula, amb programes que tenen repercussió en tota la ciutat, com ara el festival «Munt de Mots», el festival de fotografia «Enfocats» o les activitats d’estiu conegudes amb el nom de «Llimonades».