Skip to main content

Reciclables

La fracció envasos i reciclables inclou tots els residus fets de plàstic, de metall o d’una barreja d’ambdós. S’hi inclouen tant els envasos com els residus de productes que, tot i no ser envasos, estan fets de plàstic o metall i molt probablement poden ser reciclats per recuperar-ne els materials. Els residus recollits com a envasos i reciclables es porten a les plantes de triatge, on se’n separen els diferents materials combinant tècniques òptiques, mecàniques i manuals. Els diversos materials seleccionats es distribueixen als centres de reciclatge, on es poden fabricar diversos productes: per exemple, amb els brics es poden generar bosses de paper o cartró per a envasos; amb les llaunes d’alumini es poden fer electrodomèstics, i amb els envasos de plàstic es pot produir mobiliari urbà, roba o nous envasos per a usos no alimentaris.

Mostrant 37 resultats