Skip to main content

Rebuig

La fracció rebuig inclou tots els residus que no es poden reciclar i que, per tant, no poden anar a les fraccions reciclables (envasos, vidre, paper i cartró i orgànica). Malauradament, a la fracció rebuig s’hi troben molts residus que, tot i ser reciclables, els ciutadans no han separat degudament i els han aportat a aquesta fracció. Els residus recollits com a fracció rebuig es duen als ecoparcs, on mitjançant diversos processos se n’intenta separar el paper i cartró, els envasos, el vidre i altres materials reciclables que hi pugui haver per incorporar-los a la cadena de reciclatge.

Els residus que no es poden reciclar van als abocadors o són incinerats. Seria bo que aquests tractaments finalistes servissin únicament per als residus que no es poden reutilitzar o reciclar, però les limitacions de la recollida i dels tractaments existents fan que aquestes infraestructures siguin necessàries.

Mostrant 37 resultats