Skip to main content

Vidre

La fracció vidre inclou tots els residus de vidre, com ara ampolles i pots, amb què s’envasen aliments i altres productes de consum. Els residus recollits com a vidre es duen a les plantes de reciclatge, on es netegen, se n’extreuen els materials fèrrics amb uns imants i es trituren fins a convertir-los en pols (vidre seleccionat, net i molt). Aquest procés permet fabricar envasos i productes de vidre iguals que els originals, com ara ampolles, pots, bombetes, etc. Els envasos de vidre són els únics envasos reutilitzables existents per a usos alimentaris. Els envasos retornables, un cop buits i nets, es poden tornar a fer servir, i d’aquesta manera s’aconsegueix un important estalvi energètic i de matèries primeres.

Mostrant 3 resultats