Skip to main content

Mobles i trastos

Fusta

Material de fusta petit i mitjà tant verge com d’aglomerat, ja sigui tintat, lacat o bé recobert amb resina o plàstic.

Aquest residu es recull de forma diferent segons la zona de la ciutat. La forma més habitual és la fracció Mobles i trastos , però pot variar en funció de l'adreça: informa-la per obtenir el resultat correcte.

Informació addicional

Els elements de fusta de mida gran es gestionen a través del servei de recollida de mobles i trastos vells .

Servei de recollida de pagament de mobles i trastos vells a domicili.

Sol•liciteu el servei trucant al Telèfon gratuït del 010 o bé per internet. Sol•liciteu el servei telemàticament.

Si teniu alguna dificultat de mobilitat i ho acrediteu degudament en el moment de la recollida, el servei de recollida a domicili és gratuït.

Alternativament, podeu portar els mobles i trastos vells al Punt Verd de Zona.

  • Coneixeu la Xarxa de Punts Verds
    Els punts verds són espais per a l’aportació de residus que, per la seva naturalesa o el seu gran volum, no es poden recollir amb els sistemes de recollida convencionals.
  • Targeta d’usuari de punts verds
    La targeta d’usuari de punts verds us permet obtenir descomptes a les taxes vinculades als residus.