Múltiples troballes arqueològiques a la Rambla

Restes de la muralla moderna i el convent de Sant Francesc a les obres d’urbanització.

..
09/08/2023 - 11:32 h - Cultura i lleure Ajuntament de Barcelona

El Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona ha pogut documentar nous descobriments, gràcies a la intervenció arqueològica que es duu a terme dins de les obres de reurbanització de la Rambla que van començar l’octubre de 2022. Aquest primer tram de l’obra comprèn l’espai de Rambla 1-5, plaça del Portal de la Pau 1-7 i l’avinguda de les Drassanes 2-4. 

Dins d’aquesta àrea, s’hi han localitzat, datat i documentat restes del convent de Sant Francesc que va estar en funcionament entre els segles XIII i XIX. Concretament, les restes trobades fan referència als jardins o espais de conreu, que arribaven fins a la part baixa de les Rambles, i que posteriorment es van integrar al Semibaluard de Drassanes de finals del segle XVIII. També, s’ha documentat una antiga sínia de pedra que abastia d’aigua els jardins del convent i que va ser incorporada dins del semibaluard. 

En la intervenció arqueològica s’han detectat restes d’una estructura de grans dimensions, el Semibaluard de Drassanes que era una construcció defensiva de la muralla moderna, creada a finals del segle XVIII i que va ser enderrocada a mitjan segle XIX (1854). 

També s’han documentat parts com l’entrada, el pati i diferents estances de les Casernes de Drassanes que es van construir adossades a les Drassanes Reials a finals del segle XVIII. 

Prèviament, en l’excavació s’havia trobat el mur de tancament d’una de les naus de la Generalitat de les Drassanes Reials que data del segle XVII. A més, es va poder documentar el col·lector original de la primera reforma de les Rambles de finals del segle XVIII.

Finalment, s’han descobert habitatges de l’època medieval que s’han localitzat en diferents àmbits de les obres, just a la cara interna de la muralla medieval. A més, s’hi ha documentat una font ornamental del segle XV. 

L’objectiu del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona és el de documentar, datar i, posteriorment, preservar les restes arqueològiques que es decideixen conservar, per al coneixement i preservació de la història de la ciutat. Les restes històriques es recobreixen amb sauló i terra per a la seva conservació per tal que les intervencions posteriors coneguin la localització i l’estat de les restes. 

Aquest espai té un alt interès històric i arqueològic perquè formava part de la ciutat des de la primera ocupació prehistòrica a l’extrem muntanya de la Rambla. Posteriorment, s’hi han localitzat troballes de l’època de la ciutat romana, medieval i moderna, amb diferents restes de necròpolis, muralles, fortificacions, estructures defensives o altres tipus d’instal·lacions urbanes.