Licitació de nous contractes de manteniment d’aparells elevadors i de manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat i contra incendis

Dos nous contractes centralitzats de Manteniment, els dos incorporen clàusules de valoració i condicions d’execució, amb criteris de sostenibilitat ambiental i socials.

Dos nous contractes centralitzats de Manteniment, els dos incorporen clàusules de valoració i condicions d’execució, amb criteris de sostenibilitat ambiental i socials.

S’han publicat dues noves licitacions per als contractes centralitzats de manteniment d’aparells elevadors i de manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat i contra incendis per als edificis adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2022-2025.

El contracte pel manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat contra incendis, comunicacions i grups de pressió consta d’un pressupost de 1.558.848,76 €, iva inclòs, per les Gerències (lot 1), i 2.873.871,00 €, iva inclòs, pels Districtes (lot 2), mentre que el contracte pel manteniment d’aparells elevadors consta d’un pressupost de 2.370.140,36 €, iva inclòs.

Ambdós contractes incorporen tant clàusules de valoració com condicions d’execució que contemplen criteris de sostenibilitat ambiental i socials com:

  • Clàusula ambiental de valoració de sostenibilitat de la flota empresarial de vehicles
  • Clàusula social de valoració de l’increment del percentatge d’ocupació i nombre de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa per sobre del mínim exigible
  • Incorporació de condicions d’execució derivades de les instruccions ambientals sobre paper, vehicles i projectes d’obres
  • Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte com a condició d’execució
  • Pagament del preu a les empreses subcontractades com a condició d’execució

Així mateix, els contractes destinen una gran proporció del pressupost a tasques de manteniment preventiu, tant normatiu com ordinari, per garantir una major vida útil de les instal·lacions, i altres criteris que afavoreixen una millor gestió del cicle de vida dels edificis i de les seves instal·lacions.