Declaració d'accessibilitat de: Ateneus de Fabricació

El desenvolupament dels webs de l'Ajuntament de Barcelona es fa seguint la norma UNE-EN 301549 i les pautes d'accessibilitat WCAG 2.1 del consorci W3C en el nivell AA, requerides pel RD 1112/2018. Aquest web es troba pendent d'una revisió d'accessibilitat per detectar i corregir les possibles barreres d'accessibilitat. En cas que trobeu deficiències al web o tingueu alguna necessitat concreta per millorar-ne l'ús, podeu comunicar-nos-ho a través d'aquest formulari.