Declaració d'accessibilitat de:Ciutat Vella

Contingut accessible

 • Audiovisuals

  Els audiovisuals d’informació rellevant estan subtitulats.

 • Contrast de colors

  Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color de text i fons) s’han definit mitjançant el full d’estil. Cal que compleixin les pautes d’accessibilitat referents al ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Encapçalaments i llistes

  Els encapçalaments i les llistes estan marcats correctament.

 • Formularis

  Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Imatges de text

  En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar, ja que s’eviten imatges de text.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

 • Reproducció d’audiovisuals

  Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones amb dificultats visuals.

 • Xarxes socials

  Els connectors de les xarxes socials són accessibles i tenen alternativa textual.