Declaració d'accessibilitat de:Premis Montserrat Roig

Contingut accessible

 • Encapçalaments i llistes

  Els encapçalaments i les llistes estan marcats correctament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Imatges de text

  En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar, ja que s’eviten imatges de text.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

 • Multinavegador

  Les pàgines es visualitzen correctament en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 • Navegació coherent

  S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.

 • Títols

  Als títols de la pàgina s’anomena el portal i la secció per tal que els usuaris i usuàries puguin contextualitzar-ho.

 • Xarxes socials

  Els connectors de les xarxes socials són accessibles i tenen alternativa textual.