Mòdul 2

2. Marca't objectius d'ingressos

L’economia és la gestió de recursos escassos, però...per escassos que siguin, calen aquests recursos.

2.1 Tipus d’ingressos

Com has vist, el primer pas per elaborar un pressupost és identificar els ingressos de la teva economia personal o familiar.
Hi ha diversos tipus d’ingressos:
 • Rendes de treball: salaris, facturació (en el cas del treball autònom), indemnitzacions, etc.
 • Pensions i prestacions: jubilació, atur, renda mínima, ajut familiar, etc.
 • Altres: ajuts de familiars, pensió de l’ex parella per la manutenció de fills/filles, ingrés provinent d’alguna activitat de consum col·laboratiu, venda d’articles per Internet o en fires locals, ajuts de ONGs, etc.
Aspectes a tenir en compte en relació als ingressos:
 • Durada: La durada i seguretat d’una feina poden ser molt variables.
 • Les persones assalariades tenen tipus de contractes molt diversos (indefinit, temporal, temps parcial, pràctiques).
 • En el cas del treball autònom, les persones cobren per la seva feina sense la seguretat d’un salari mensual determinat.
 • I en el cas de les persones que cobren una prestació d’atur, aquesta tampoc és indefinida, sinó que té una durada màxima de 24 mesos, que només es pot prorrogar amb una renda mínima complint un conjunt de requisits.
 • Freqüència: Els ingressos poden ser periòdics (salaris, pensions i prestacions, renda d’un lloguer...), o poden ser puntuals (l’ajut d’un/a familiar, la venda d’un article de segona mà...). També has de tenir en compte que si cobres 14 pagues, normalment cobres la paga doble el juny i el desembre. En el cas de les persones jubilades, la paga doble es percep el juny i el novembre.
 • Ingressos nets:
 • Les persones assalariades perceben un salari net, del qual l’empresa ja ha deduït prèviament unes retencions en concepte d’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) i ha ingressat unes quantitats a la Seguretat Social. Les prestacions de jubilació i atur també són netes, prèvia retenció de l’IRPF per part de la Seguretat Social.
 • Per exemple: "Si tens un salari brut de 24.000 € anuals en 12 pagues, el teu salari brut mensual serà de 2.000 €, però cobraràs uns 1.600 € nets. La diferència de 400 € seran sobretot les retencions de l’IRPF i també les quotes de la Seguretat Social a càrrec del treballador”. La retenció de l’IRPF no és la mateixa per tothom, i va condicionada per factors com el salari, l’edat, les característiques de la unitat familiar (fills o gent gran a càrrec) o l’existència d’algun grau de discapacitat.
 • Per contra, en el cas del treball autònom, el càlcul que has de fer és més complex. Perquè cada mes has d’ingressar la quota d’autònoms a la Seguretat Social, has de practicar retencions de l’IRPF i incorporar l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) a les factures que emets. Tindràs més feina administrativa que una persona assalariada.
 • Per exemple: Si ets una persona autònoma o emprenedora i en un mes factures 1.200 € (base imposable o ingressos bruts), has de comptar que a aquesta base hauràs d’afegir-hi l’IVA (252 € en cas que s’apliqui el 21%). Aquests 252 € els ingressaràs, però no són teus. Al final de cada trimestre els hauràs de retornar a l’Agència Tributària (Hisenda).

  Això sí, podràs restar l’IVA de les teves despeses professionals. També hauràs de retenir un 15% en concepte d’IRPF (180€ en el cas d’aquest exemple), que després el teu client ingressarà a Hisenda. Aquest percentatge de retenció es rebaixa al 7% en el cas dels nous autònoms.

  Finalment, has de comptar que hauràs de pagar la quota d’autònoms a la Seguretat Social. L’any 2020, la quota mínima mensual era de és de 286,15 € (sense comptar algunes bonificacions importants, que poden arribar als 24 mesos).

  Seguint l’exemple, els 1.200 € mensuals quedarien en 733,85 € un cop restades la retenció de l’IRPF (-180€) i la quota d’autònoms (-286,15 €). En aquest exemple comptem que la teva activitat comporta poques despeses, per tant l’IVA tindrà un efecte quasi neutral (el retornaràs gairebé tot). Igualment, tingues en compte també que una persona autònoma ha d’assumir algunes despeses que no té una persona assalariada per exercir la seva feina.

  Si ets una persona autònoma és important que facis bé els números. Ja has vist en aquest exemple que amb uns ingressos bruts de 1.200€ et poden quedar uns ingressos nets de menys de 750€.
 • QÜESTIONARI 2.1

Quina d'aquestes tres afirmacions és correcta?

2.2. Desenvolupa la teva estratègia d’ingressos

En el capítol del pressupost has vist que la teva situació econòmica depèn de la diferència entre els teus ingressos i les teves despeses.

Quan una persona o una família no arriba a final de mes, el primer que acostuma a fer és reduir les seves despeses. És una decisió lògica, perquè és més fàcil reduir despeses que augmentar els ingressos.

Però arriba un moment en què les despeses no es poden reduir més, perquè necessitem cobrir les nostres necessitats bàsiques (habitatge, subministraments, alimentació, roba, escola dels fills, etc.).

Quan ja no pots reduir més les teves despeses, necessàriament has de buscar formes d’augmentar els teus ingressos. Com ho pots fer?

 • Marca’t un objectiu: el primer pas és identificar quina quantitat necessites ingressar per cobrir les teves despeses (al mòdul 3 d’aquest curs hi trobaràs també recomanacions i criteris per reduir despeses). Per exemple: Si necessites 1.100 euros per arribar a final de mes i els teus ingressos són de 1.000 euros, necessites 100 euros addicionals per cobrir les teves necessitats.
 • Pensa en quin tipus d’ingressos et poden permetre aconseguir el teu objectiu: hi ha diversos tipus d’ingressos. El més habitual és buscar una feina que et proporcioni els ingressos que necessites, però també hi ha altres opcions com sol·licitar ajuts i prestacions públiques, posar en marxa un negoci propi, una petita activitat econòmica o demanar ajuts a familiars o amics. Si demanem un préstec o un crèdit per cobrir la manca d’ingressos, no l’hem de contemplar com un ingrés. Encara que ens ofereixi liquiditat a curt termini, si tenim dificultats per tornar un deute, a la llarga pot empitjorar la nostra situació econòmica.
 • Reforça les teves possibilitats d’inserció laboral: si t’has marcat l’objectiu de trobar feina, aprofita l’oferta formativa gratuïta i els programes d’inserció laboral que ofereixen les administracions públiques i les entitats socials. En moltes ocasions, formar-te pot ser la teva millor inversió.
 • La formació és la millor estratègia per augmentar els teus ingressos: un major nivell formatiu està relacionat amb salaris superiors. Hi ha molts tipus de formació (l’ESO fins als 16 anys, el batxillerat, la formació professional, l’educació universitària, els certificats de professionalitat, la formació contínua, els cursos d’idiomes o de capacitació digital, etcètera). Tots aquests tipus de formació són complementaris i són importants al llarg de la vida, i mai no és tard per completar les nostres necessitats formatives.
 • Els avantatges de la formació:
 • Facilita l’accés al mercat de treball, perquè aporta valor al nostre perfil professional.
 • Millora la confiança i autoestima.
 • Millora la competència professional i la productivitat.
 • Augmenta les oportunitats de tenir unes millors condicions de treball.
 • L’emprenedoria i el treball autònom: Tenir un negoci propi també pot ser una opció interessant a l’hora de generar ingressos. Al nostre país, aproximadament una de cada sis persones treballadores són autònomes. En aquest cas cal tenir en compte, com hem vist a l’apartat anterior, que a més de fer la nostra feina haurem d’assumir moltes tasques administratives. El camí de l’emprenedoria pot oferir bones oportunitats econòmiques a aquelles persones que tenen una idea de negoci i la capacitat d’executar-la, però també pot implicar majors riscos que el treball assalariat. La decisió de posar en marxa un negoci s’ha de prendre de manera informada, aprofitant els serveis públics de suport a l’emprenedoria i evitant posar en risc l’economia personal i familiar. Sobretot quan el negoci implica la necessitat d’invertir sumes importants de diners o d’endeutar-nos.
 • QÜESTIONARI 2.2

Quina d'aquestes tres afirmacions és correcta?

 • IDEA
Aconseguir complir un objectiu d’ingressos determinat no és fàcil. La principal font d’ingressos de les persones prové del treball, i en la majoria de casos la formació és la clau per aconseguir una inserció laboral satisfactoria. Per tant, és important que tinguis present que la formació és una inversió de temps i/o diners essencial per aconseguir els teus objectius d’ingressos.

Exercici 2. La decisió de la Sara

Realitzar una bona gestió de la teva economia familiar no consisteix només en reduir despeses, estalviar i evitar acumular deutes. Com has vist al capítol sobre el pressupost, s’ha de produir un equilibri entre ingressos i despeses. És important per tant no desatendre la importància dels ingressos, i imaginar maneres de generar-ne. Per petit que sigui, aconseguir un nou ingrés pot marcar la diferència en el teu pressupost.

La Sara ha dedicat els darrers anys a la cura de les seves filles, de 6 i 4 anys, una de les quals ha requerit atencions especials des del seu naixement per motius de salut. Afortunadament aquests problemes de salut semblen superats, i les dues nenes van a l’escola de 9:00 a 16:30 hores.

Durant aquest temps, el Toni, la parella de la Sara, ha obtingut uns ingressos suficients per arribar a final de mes, i fins i tot tenen 1.500 € estalviats. Però a partir del proper mes el Toni veurà reduïts els seus ingressos mensuals a 1.090 €. La família té unes despeses mensuals de 1.325 €.

Abans de ser mare, la Sara es dedicava professionalment a la cura de gent gran, i ara hi vol tornar. Ho considera la seva vocació. La Sara té dues bones amigues, la Rebeca i la Mercedes, que es dediquen també a la geriatria. Totes dues volen ajudar-la a tornar a la feina.

La Rebeca li aconsella es posi a treballar el més aviat possible, i la recomana per una feina a mitja jornada per cuidar una persona gran. Cobraria 500 € al mes, i treballaria de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00. Es tracta d’una substitució d’un mínim de 3 mesos, que potser es podria ampliar. Començaria el mes vinent.

La Mercedes, en canvi, li recomana que abans de tornar a treballar inverteixi temps per obtenir un certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents. El curs comença el mes vinent, és gratuït, dura 4 mesos, i inclou 390 hores teòriques i 80 hores pràctiques. L’horari és de 9:00 a 14:00 tots els dies laborables de la setmana.

La Sara té dubtes, no sap si seguir el consell de la Rebeca o el de la Mercedes.

CARREGANT
Scroll to Top