El nostre projecte educatiu

L´Escola Bressol Municipal La Morera està ubicada al carrer Cardenal Tedeschini  24, al barri de La Sagrera de Barcelona. 

Aquest equipament municipal va obrir les seves portes al desembre del 2018 i té capacitat per  a  6 grups d’infants d’edats compreses entre 4 mesos i 3 anys, en total 87 infants. Anecdòticament és l’Escola Bressol Municipal número 100 de l’Ajuntament de Barcelona.

El nostre projecte educatiu està basat en l´infant com a protagonista del seus propis aprenentatges. Tot el temps escolar té un valor educatiu, destacant el joc com a pilar per fomentar l’aprenentatge. Donem importància a la creació d´unes rutines diàries que els proporcionin autonomia, seguretat i afavoreixin l’adquisició d´hàbits d´higiene, alimentació i de descans.

Com educadores basem la nostra feina en l´acompanyament  dels infants en el seu procés de desenvolupament, creant un vincle afectiu sòlid que els permeti avançar d’una manera harmònica i globalitzada. Aquesta tasca educativa es porta a terme sota una mirada coeducativa. 

A l’EBM la Morera acompanyem a cada infant respectant el seu ritme i la seva individualitat, adequant les nostres intervencions i aportacions a les necessitats individuals de cada un d’ells.

Posem a l´abast dels infants diferents propostes i materials, adequant-los a les diferents edats i interessos. Els materials, igual que els espais, són pensats per afavorir l’autonomia, les relacions, la manipulació i experimentació, el joc, la motricitat, la descoberta... assegurant en tot moment la seguretat dels infants i afavorint el seu  desenvolupament d’una manera globalitzada.  

A l’EBM la Morera vetllem perquè les relacions que s’estableixin entre educadors/es i famílies estiguin basades en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua. Potenciem la comunicació diària, generant així espais de confiança. Fem partíceps a les famílies del dia a dia afavorint la seva presència dins l´escola, així com la seva col.laboració a través de l´AFA i del Consell Escolar.

L’EBM la Morera té una relació estreta amb altres serveis educatius  i socials del barri, ampliant així els recursos i donant resposta a les necessitats individuals de cada infant i de cada família. 

Recentment hem començat a establir diferents relacions amb varies entitats del barri per tal d´engegar projectes compartits. 

L’Escola Bressol La Morera adquireix un compromís per desenvolupar un pla d’actuacions vinculats amb  l’educació ambiental i de respecte vers l’entorn més proper. L’escola forma part d’Escoles més Sostenibles de Barcelona i  participem en projectes de millora ambiental tan a nivell de professionals, d’infants com de famílies.