Branca coral

BRANCA CORAL: per a nois i noies de 7 a 18 anys

La pràctica del cant coral és la forma més simple i eficaç d’acostar un nen o un adult a una vivència plaent de la música, fent música, per a un mateix i per compartir-la. És doncs, un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva i una de les bases fonamentals de l’ensenyament musical de la proposta de L'ARC perquè té, a més, un paper cabdal en la formació de la persona. Cada cantaire arriba a formar part d'interpretacions musicals completes i complexes on cada membre del grup és important.

Els cantaires aprenen a fer bon ús de la veu i del cos, reben una educació humana, perquè formen part d'un col·lectiu divers, i psíquica, perquè la música desenvolupa la sensibilitat i es converteix en una finestra lluminosa enmig de la quotidianitat.

Com a activitat de grup, aporta el sentit de pertinença a un col·lectiu: sentit de l’ordre, humilitat, atenció, cooperació i esforç per aconseguir un objectiu comú.

Les diferents formacions corals de l’escola,  poc a poc, es van transformant en conjunts homogenis, que tenen la seva evolució artística, sensible i expressiva, i són un camí molt profitós i reconfortant d’integració i formació de les persones.

Algunes consideracions sobre el repertori

Com que entenem el cant coral, també, com una eina molt potent de difusió i defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua, l’escola té la necessitat i l’obligació de difondre i deixar en herència per a les futures generacions el patrimoni coral propi de Catalunya, de totes les èpoques.

La tria de repertori dels cors es fa en funció del seu valor com a element d’enriquiment patrimonial i cultural dels individus i de la seva idoneïtat musical i vocal per cada grup d’edat, possibilitats i interessos.  Fugim de caure en el tòpic del “gust fàcil”, que massa sovint mena a certa frivolitat en els repertoris, justificada amb el pretext de la “moda”, amb el fals argument de fugir de  l’avorriment dels cantaires.

Entenem que el compromís en l’educació musical i estètica passa per ajudar a descobrir els repertoris corals, que són el nostre llegat (català i universal) d’un valor estètic i musical inqüestionables.  El bon treball, els processos didàctics, la capacitat de comunicació dels directors, la pròpia qualitat musical del material seran els encarregats de convertir el possible avorriment en gaudi estètic, emocional i musical.

Cors entre 7 i 18 anys

  • Cor de mitjans (de 7 a 9 anys) Assaja una hora a la setmana
  • Cor de grans (de 10 a 16 anys) Assaja una hora i mitja a la setmana
  • Cor jove (a partir de 16 anys) Assaja dues hores a al setmana

No s'hi practica cap mena de selecció i dels nens només demanem el compromís de participar a tots els assaigs i activitats que proposem: concerts, intercanvis, etc.  Excepcionalment tenen assaigs extraordinaris i algun cap de setmana de treball, que pot ser comú per als dos grups si les activitats programades ho demanen.

La Coral Infantil forma part del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), del qual comparteix tots els principis i objectius i participa a les activitats que anualment proposa.

A la Coral Infantil treballem de memòria. La lectura musical no és un objectiu prioritari.

Grup Orff de la Coral infantil de mitjans

Per als nens i nenes de la coral infantil de mitjans que vulguin accedir a una formació musical més completa oferim la possibilitat de participar a un grup Orff a continuació de l’assaig de la coral.

Les característiques de l'instrumentari Orff  fan que sigui accessible a molts nivells i adaptable a qualsevol necessitat de fer música en grup. La destresa tècnica en l'instrument s’aprèn directament a través del repertori i comporta poca dificultat afegida al fet de pensar i sentir la música.  Immediatament s'accedeix a la possibilitat de crear, improvisar, inventar, etc...  El tipus de treball permet que alumnes amb habilitats musicals molt diverses en puguin formar part i resulti motivador per a tots ells.

Català

Compartiu aquest contingut