JOAN VAYREDA. Flauta Travessera, Cambra i Banda

Inicia flauta travessera  amb Jaume Cortadelles al Conservatori de Badalona. Posteriorment realitza estudis superiors del mateix instrument amb Arlette Biget i també de cambra, orquestra i harmonia al Conservatoire National d’Orléans on va obtenir el primer premi del grau superior l’any 1989. En el mateix Conservatoire reb formació específica en pedagògia de grup. També ha rebut formació de flauta travessera per part de Jacques Rembert, Willy Freivogel, Jorge Carayewsky, entre altres. 

Com a intèrpret va ser membre fundador del Quartet FU-MON amb qui ha realitzat diverses gires per europa i enregistrat dos CD. Ha col·laborat amb l’Orq. Simf. del Vallès, Orchestre Jean Nirouet en diverses ocasions i és membre de l’OFF de París desde la seva fundació. 

Ha impartit classes de flauta travessera al Conservatoire d’Orléans, al Conservatoire de Perpignan, al CMMB i actualment, des de l’any 1993, a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu de la qual en va ser director durant el periode 2000-2011. 

Imparteix cursos de formació en pedagogia de grup des de l’any 2001. Té dues publicacions a MARSYAS de l’IPMC de París sobre pedagogia de grup i sobre postura i moviment corporals. 

Català

Compartiu aquest contingut