Activitat econòmica, finances i innovació

   Producte Interior Brut
   Enquesta de clima empresarial (AMB)
   Borsa de Barcelona
   Propietat industrial

  Renda i tributs

   Renda familiar disponible bruta (macromagnitud)
   Renda disponible de les llars
   Distribució territorial de la renda (2000-2017)
   Renda Tributària: Atles de Distribució de la Renda (2015-2020)
   Índex de capacitat econòmica (1988-1996)
   Impost sobre la renda de les persones físiques (2013-2020)
   Impost d’activitats econòmiques (1999-2005)

  Consum, comerç i preus

   Consum de subministraments bàsics
   Índex de confiança del consumidor
   Cens de locals comercials
   Índex de Preus al Consum
   Preus al detall

   

 
 
     Metodologia i glossari    |   Informes i documents d'anàlisi