Atlas electoral de la ciutat de Barcelona 1991-2004  Versió Acrobat  
  
    Eleccions Generals
      • Informe sobre les Eleccions Generals. 14 març 2004 
      • Informe sobre les Eleccions Generals. 9 març 2008  
      • Informe sobre les Eleccions Generals. 20 novembre 2011  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions Generals. 20 desembre 2015  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions Generals. 26 juny 2016  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions Generals. 28 abril 2019. Dossier postelectoral  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions Generals. 10 novembre 2019. Dossier postelectoral  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions Generals. 23 juliol 2023. Dossier postelectoral (taules)  Versió html   Versió Acrobat
      • Comparació de resultats Eleccions Generals  Versió Acrobat
  
    Eleccions Locals
      • Informe sobre les Eleccions Locals. 25 maig 2003 
      • Informe sobre les Eleccions Locals. 27 maig 2007 
      • Informe sobre les Eleccions Locals. 22 maig 2011  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions Locals. 24 maig 2015  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions Locals. 26 maig 2019. Dossier postelectoral  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions Locals. 28 maig 2023. Dossier postelectoral  Versió html   Versió Acrobat
      • Alcaldes i Regidors de Catalunya 2003,  2007 Versió Acrobat2011 Versió html  Versió Acrobat
      • Comparació de resultats Eleccions Locals  Versió Acrobat
  
    Eleccions al Parlament de Catalunya
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 16 novembre 2003
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 1 novembre 2006
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 25 novembre 2012  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015  Versió html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 21 desembre 2017  Versió html   Versió Acrobat
      • Eleccions al Parlament de Catalunya 14 febrer 2021. Dossier postelectoral 
      • Comparació de resultats Eleccions al Parlament de Catalunya  Versió Acrobat
  
    Eleccions al Parlament Europeu
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament Europeu. 13 juny 2004  Versió Html   Versió Acrobat
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament Europeu. 7 juny 2009
      • Informe sobre les Eleccions al Parlament Europeu. 25 maig 2014  Versió Html   Versió Acrobat
      • Comparació de resultats Eleccions al Parlament Europeu  Versió Acrobat
  
    Referčndums
      • Informe sobre el Referčndum de la Constitució Europea. 20 febrer 2005  
      • Informe sobre el Referčndum de l'Estatut de Catalunya. 18 de juny 2006