Renda i tributs

   Renda disponible de les llars (2015-2018)
   Distribució territorial de la renda (2007-2017)

  Consum, comerç i preus

   Cens de locals comercials de Barcelona