Condicions de vida

 ═ndex socioecon˛mic territorial (IST)

  Drets socials

   Pensions no contributives
   Targeta Rosa
   Persones amb reconeixement legal de discapacitat