El Departament d’Estadística i Difusió de Dades és hereu d’una llarga tradició de producció i difusió estadística que es va iniciar l’any 1902 amb la publicació de l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona, el primer d’Espanya. Actualment, està integrat dins de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, des d’on contribueix a desenvolupar, coordinar i impulsar el sistema de dades de tota l’organització municipal.

El Departament d’Estadística i Difusió de Dades té com a missió produir, emmagatzemar i difondre la informació estadística que permeti un coneixement descriptiu i quantificat de la realitat de la ciutat de Barcelona, de les seves divisions territorials i del seu entorn.

La difusió de les dades es recolza en el principi de les dades com a bé comú, sota els eixos de transparència i protecció de dades personals.

A banda de garantir els circuits de subministrament de l’estadística oficial del sistema estadístic espanyol i català, el Departament d’Estadística i Difusió de Dades s’esmerça en garantir la solidesa, qualitat, coherència, puntualitat i pertinença de la informació estadística oferta en les plataformes de difusió de dades del Departament, com la pàgina web, l’Anuari, els Visualitzadors, els Informes Estadístics i el servei Open Data BCN.

La producció del Departament d’Estadística i Difusió de Dades té com objectiu operatiu conèixer la població, el territori, l’economia i les condicions de vida de la ciutat de Barcelona, i se centra en:

Elaborar estadístiques municipals bàsiques, així com aquelles altres relacionades amb la ciutat de caràcter demogràfic, econòmic o social.
Dissenyar, donar metodologia i realitzar o coordinar operacions de recollida d'informació estadística.
Elaborar i difondre explotacions i informació estadística i analítica de dades relatives a Barcelona, el seu entorn i àmbits inframunicipals.
Mantenir les divisions estadístiques territorials de Barcelona mitjançant convertidors i codificadors.
Elaborar les propostes de les estadístiques a incorporar al pla estadístic de Catalunya.

La difusió del Departament d’Estadística i Difusió de Dades se centra en:

Impulsar, coordinar i gestionar actuacions relacionades amb la difusió de les dades municipals i dels estudis, anàlisis i altres que d’elles se’n derivin.
Garantir el compliment de la normativa i dels principis i directius establerts en la difusió de la informació relativa a les dades municipals.
Atendre les demandes puntuals d'elaboració i producció d'informació estadística.