#PANORAMICFROMHOME

01 de abril de 2020 to 15 de juny de 2020

En la seva quarta edició, el festival Panoràmic se centra i indaga sobre el concepte d'Extimitat, sobre les intimitats públiques i publicades, d’allò secret, privat i amagat a la imatge mostrada, descoberta i pública.

Aquest moment històric, d’alarma social i aïllament sembla transformar-se, gràcies a l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials, en un moment de pura extimitat on l’interior es torna exterior. On l’ús d’Internet estén els límits de la privacitat i els usuaris comparteixen les seves vides, diluint de dins cap a fora les fronteres entre allò públic i allò privat. Assistim, en altres paraules, a una intimitat compartida, a un voyeurisme col·lectiu, a una estètica a la recerca de l’aspecte més revelador, indiscret, exhibicionista.

Panoramic anima artistes de tot el món a imaginar, crear, documentar i elaborar imatges o testimonis de la intimitat, els espais personals i de l'interior dels autors i les autores al llarg d'aquest període d'aïllament imposat.

Disciplina artística

Aquesta convocatòria admet tot tipus de registres fotogràfics realitzats amb qualsevol instrument: càmera convencional, tauleta mòbil, càmera web, escàner, ordinador, etc.

Premis

El jurat seleccionarà unes fotografies per mostrar al festival i s’exposaran a Roca Umbert – Fàbrica de les Arts durant els dies inaugurals. La producció és a càrrec de festival, respectant-ne l’autoria.

 

Entre els seleccionats, el jurat sortejarà 5 exemplars signats del llibre Prosopagnosia, de Joan Fontcuberta i Pilar Rosado.

 

El festival no es fa càrrec de les despeses d’enviament del llibre fora de l’Estat espanyol.

Condicions

Hi poden participar totes les persones majors de 18 anys.

 

Cada participant podrà presentar tantes imatges com vulgui.

 

Les imatges han d’haver estat realitzades dins els límits temporals i espaials del confinament actual, amb motiu del brot de Coronavirus.

Data límit per participar

Els/Les participants podran participar durant el període de confinament en el seu país.

Cessió de drets i exempció de responsabilitat

Les fotografies que participin en aquesta convocatòria s’utilitzaran per part de Panoràmic per comunicar els projectes guanyadors, així com els seus autors. Els participants autoritzen expressament a Festival Panoràmic, en la seva qualitat d’organitzador i promotor d’aquest premi perquè, amb l’exclusiva finalitat de promocionar i divulgar, pugui reproduir, distribuir i comunicar públicament, en i per qualsevol mitjà, les imatges presentades, en el àmbit nacional i internacional.

 

Els participants es responsabilitzen davant de Panoràmic de totes les càrregues que pogués comportar la utilització o divulgació de les seves imatges i de les que puguin derivar qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en particular encara que no de manera exclusiva, els relatius a la possible infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, o a supòsits d’intromissió en els drets a l’honor, a la intimitat personal i a la imatge. En cas d’existir càrregues d’aquest tipus, els participants hauran d’advertir a l’organització enviant un correu electrònic a l’adreça contacte@panoramicgranollers.cat

Acceptació de les bases

L’organització del festival es reserva el dret a resoldre, de la manera que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. En cas de desavinences insalvables amb alguna obra o autor seleccionat, el festival es reserva el dret a retirar l’obra de la programació de Panoràmic 2020. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Selecció

El jurat estarà constituït per l’equip del festival.
El dictamen del jurat serà inapel·lable.

Participació

Els participants podran participar des de qualsevol de les següents opcions:

  1.  Publicar la fotografia a Facebook i etiquetar-hi el festival: @panoramicfestival. La fotografia ha d’incloure el hastag: #panoramicfromhome
  2. Publicar la fotografia a Instagram i etiquetar-hi el festival http://www.instagram.com/panoramicfestival/ La fotografia ha d’incloure el hastag: #panoramicfromhome
  3. Enviar-nos una imatge a través d’aquest formulari, tenint en compte les següents especificacions: format JPG, si pot ser amb 3.200 px de costat llarg, qualitat 12, resolució 300 ppp i han d’estar nomenades de la següent manera: cognom_nom.jpg

Nota: si l’artefacte des del qual es fa el registre no permet aquestes qualitats, enviar-ho amb la qualitat que ho permeti.

Altres beques relacionades