Qui som

Des de centres de creació fins a beques per a artistes, un espai que recull tot allò que té relació amb la creació i l'experimentació artística ara i aquí a Barcelona.


El programa Fàbriques de Creació està orientat al col·lectiu d'artistes i també a la ciutadania inquieta que no sap què és quedar-se a casa. Aquest és un espai en què uns i altres poden triar i remenar entre l'àmplia varietat creativa i artística que es mou a la ciutat.

Barcelona ha estat sempre una ciutat viva, de gran riquesa i dinamisme artístic, de referència arreu del món. En els darrers anys, han sorgit nombrosos centres dedicats a la creació i l'experimentació  en qualsevol de les diferents pràctiques artístiques. Això ha comportat un augment més que notable de l'activitat cultural que s'ha anat diversificant en múltiples direccions i diferents canals d'informació.

Aquest espai web neix de la necessitat de crear un canal de comunicació que agrupi tot allò que té relació amb el procés de creació i l'activitat artística de la ciutat: centres de creació i formació, residències i assajos oberts de dansa, arts escèniques, arts visuals, circ... sigui en equipaments municipals, de caràcter associatiu o bé privats. Es tracta d'una plataforma que pretén configurar una vista panoràmica, constantment actualitzada, d’allò que s'està duent a terme a cada moment a Barcelona.

Així doncs, aquest esdevé un espai de trobada i de difusió, una eina de cerca de recursos amb la qual creadors i creadores i altres professionals de l'àmbit artístic puguin dur a terme els seus projectes. A més a més, és un mitjà per apropar el treball d'artistes a la ciutadania i, d'aquesta manera, oferir també als ciutadans i ciutadanes un lloc de participació dins l'extens circuit creatiu de Barcelona.