Segona Beca d'Escriptura Silvestre

04 de desembre de 2019 to 26 de gener de 2020

Hangar i La Escocesa convoquen una beca per realitzar una residència durant abril, maig i juny de 2020 per escriure, editar i publicar un text inèdit en petit o mitjà format. Convocatòria oberta a tota mena d’escriptures i modalitats d’edició. Des d’ara i fins al 26 de gener de 2020 a les 23.59 (GMT + 1), s’obre el termini de presentació de sol·licituds.

Condicions

Hangar ofereix

 • Un estudi a la cabana de fusta de 250 x 250 m2 situada al jardí d’Hangar, amb accés als espais comuns i el conjunt d’eines disponibles al centre
 • 1000€ en concepte d’honoraris que s’abonaran en acabar el projecte

La Escocesa ofereix

Per a la formalització de la publicació final (fanzine, plec, còmic, revista, llibret) és possible utilitzar una màquina de risografía de La Escocesa. Aquest és un procés d’impressió que utilitza com a principi bàsic la transferència de tinta a través d’un stencil (màster). Amb aquesta tècnica s’imprimeix un color cada vegada (vermell, negre, rosa o blau), en tintes planes i impressió en fred. Imprimir amb una riso requereix estar oberts/es a “abraçar la naturalesa de la bèstia” en lloc d’obligar-la a actuar com succeeix amb altres tècniques. Dins de La Escocesa també disposen d’eines bàsiques d’enquadernació. La producció i la manipulació aniran a càrrec dels/les autors/es amb suport del tècnic de La Escocesa. La publicació tindrà la seva versió en línia.

Procés de sol·licitud

La persona candidata haurà d’enviar un únic document que no superi les 10 pàgines en format PDF a carolina@hangar.org, amb l’assumpte «Convocatòria Beca Escriptura silvestre 2020».

Aquest document ha d’incloure:

 • Un resum explicatiu del projecte que es durà a terme durant la residència, especificant les necessitats d’escriptura, edició i disseny de la publicació. Extensió màxima: 3000 caràcters amb espais inclosos
 • Un text previ (publicat o no)
 • Una carta de motivació
 • El calendari de treball

Termini de sol·licitud

Recepció de sol·licituds: fins al 26 de gener de 2020 a les 23.59 (GMT + 1)
Resolució: finals de febrer de 2020

Procés de selecció

El comitè de selecció estarà format per un membre de la Comissió de Programes i dos membres de l’equip d’Hangar, a més de dos membres de La Escocesa.
El comitè de selecció podrà realitzar entrevistes als i les seleccionats/des en cas de considerarse oportú.

Criteris de valoració

 • Els criteris de selecció es basaran exclusivament en la qualitat dels textos presentats
 • No es tindrà en compte la trajectòria professional ni el currículum
 • No hi ha restriccions d’edat ni de nacionalitat
 • No hi ha restricció en l’idioma de la publicació però els textos presentats hauran d’estar en castellà, català o anglès

Compromisos

 • Fer una presentació pública en el marc de Paratext
 • Publicar el text en una llicència lliure
 • Incloure el logotip d’Hangar i La Escocesa en la publicació

Per conèixer l’espai és possible assistir a les sessions informatives d’Hangar.

Informació de contacte: 

Carolina Jiménez
carolina@hangar.org
Teléf. +34 93 308 4041 ext. 22

Altres beques relacionades