CONVOCATÒRIA 'EL CICLÓ' DEL TANTARANTANA

30 de maig de 2022 to 30 de juny de 2022

Teatre Tantarantana obre convocatòria per seleccionar una companyia teatral en residència per a les temporades 22-23 i 24-25.

El Cicló (Cicle de Companyies Independents en Residència) és un projecte impulsat pel Tantarantana des del 2014 amb la voluntat de donar suport a col·lectius teatrals actius i emergents que treballen de forma independent i autogestionada. Durant tres anys s’ofereix a cada una de les companyies residents un espai d’assaig i l’acompanyament artístic i tècnic necessari per crear, produir, comunicar i difondre un espectacle cada any, que s’exhibirà dins de la programació estable del teatre.

Disciplina artística

Teatre

A qui va dirigit

Companyies professionals estables que hagin estrenat un mínim de tres espectacles en el circuit professional català, tot demostrant la seva capacitat per desenvolupar projectes artístics de forma activa, autònoma i continuada. Companyies que es trobin en procés de creació d'un projecte teatral inèdit que tingui per objectiu ser estrenat durant la temporada 2022 - 2023, siguin muntatges de textos clàssics (originals o adaptacions) o bé muntatges de textos contemporanis (de nova dramatúrgia o de creació col·lectiva), sempre adaptats a les condicions tècniques i d'espai d'una de les sales del Tantarantana: Baixos22 o Àtic22.

Durada de la residència

Dos anys, durant les temporades 22 - 23 i 24 - 25

Lloc

Tantarantana
c. de les Flors, 22
08001 Barcelona
tantarantana.com

Data de sol·licitud

Del 30 de maig al 30 de juny del 2022

Condicions

Tantarantana ofereix
- Temporada 22 – 23. Un import màxim de 26.000,00€ bruts destinats a la primera coproducció. Aquest import es desglossarà amb 16.000,00€ corresponents a despeses de partides estructurals, professionals externs i propis del Tantarantana i 10,000,00€ que la companyia podrà decidir la seva assignació. D’aquest darrer import, la companyia podrà decidir la distribució de 5.000,00€ que aniran assignats a cobrir despeses de la partida de producció i altres 5.000,00€ destinats a cobrir despeses de la partida d’exhibició de la proposta. Tantarantana a través de la seva entitat abonarà les factures als corresponents proveïdors.

- Temporada 24 – 25. Un import màxim de 31.000,00€ bruts destinats a la primera coproducció. Aquest import es desglossarà amb 16.000,00€ corresponents a despeses de partides estructurals, professionals externs i propis del Tantarantana i 15,000,00€ que la companyia podrà decidir la seva assignació. D’aquest darrer import, la companyia podrà decidir la distribució de 7.500,00€ que aniran assignats a cobrir despeses de la partida de producció i altres 7.500,00€ destinats a cobrir despeses de la partida d’exhibició de la proposta. Tantarantana a través de la seva entitat abonarà les factures als corresponents proveïdors.

Tantarantana demana

 • Cessió durant 8 setmanes d’un espai d’assaig propi del teatre o afí al Tantarantana.
 • Garantir a la companyia el 70% de la recaptació dels ingressos generats per taquilla, un cop deduït els diferents impostos i despeses del tiqueting.
 • Opció de residència tècnica la setmana anterior a l’estrena a la mateixa sala o en un teatre afí al Tantarantana.
 • Període d’exhibició de mínim 4 setmanes, amb un mínim de 20 representacions dins de la programació del Tantarantana.
 • Personal tècnic per al muntatge i les funcions realitzades al Tantarantana.
 • Disseny, realització i seguiment d’una campanya de comunicació i difusió per a públics i premsa especifica de l’espectacle per part del departament de comunicació del Tantarantana.
 • Professionals per la realització d’una sessió de fotografies promocionals i la gravació de l’espectacle.
 • Formar part de les produccions en gira del Tantarantana, accedint a la possibilitat de realitzar gira per Catalunya i la resta de l’Estat.
 • Formació especialitzada que doni suport i assessori cada projecte específic.
 • Suport i assessorament del Tantarantana durant tot el procés de creació.
 • Durant el període d’exhibició es realitzaran funcions accessibles, per tant, la companyia haurà de facilitar la documentació i la seva disponibilitat pels assajos per l’adaptació de l’espectacle (el nombre d’assajos serà entre 2 i 3 i es definirà conjuntament amb l’equip artístic). A més, si la comissió d’accessibilitat del teatre ho estima oportú, la companyia s’ha de comprometre a la realització d’una funció relaxada matinal.

Criteris de valoració

 • Que siguin projectes inèdits i no estrenats.
 • La qualitat artística, contrastada a través dels currículums dels creadors i de la trajectòria de la companyia.
 • Que hi hagi implícita una investigació i voluntat per crear nous formats escènics.
 • Que l’espectacle pugui adaptar-se a les infraestructures tècniques dels espais del Teatre Tantarantana.
 • Que siguin projectes viables, amb continuïtat i caràcter professional.
 • Que impulsin la visibilitat de la creació escènica actual a Catalunya.
 • Que continguin o potenciïn la realització d’activitats complementàries com ara tallers, seminaris, col·loquis.
 • Que integrin plans de captació i fidelització de públics, establint vincles amb l’entorn on es desenvolupa el projecte.
 • Que estableixin plans de comunicació amb la resta de participants del programa El Cicló.
 • Que desenvolupin estratègies de difusió necessàries per complir els seus objectius i metes marcades.

Selecció

La selecció serà a càrrec d'un comitè format per l'equip de direcció del Tantarantana, amb la participació d'un director professional vinculat a la direcció artística.

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30 de juny de 2022
Resolució convocatòria: 15 de juliol de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes.

Presentació de candidatures

Les propostes es podran presentar a través de la web del Teatre Tantarantana, on s’haurà d’emplenar el formulari i aportar la documentació necessària abans de les 23:59 h. del dia 30 de juny de 2022. Documentació:

 1. - Document acreditatiu de la constitució de la companyia.
 2. - Currículum vitae detallat dels components de la companyia, on se n'acrediti la formació, trajectòria i experiència artística. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió de tres pàgines.
 3. - Dossier que reculli els projectes a treballar durant les dues temporades de residència. Els projectes hauran de proposar escenificacions de dramatúrgies contemporànies o d'adaptacions de textos clàssics, siguin teatrals o literaris. El contingut ha d'incloure, objectius i metodologia de treball. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió de sis pàgines.
 4. - Document que annexi la dramatúrgia. En el cas que no estigui encara elaborada, dramatúrgia a partir de la qual es realitzarà l’escenificació.
 5. - Pressupost detallat de la primera producció segons el model facilitat per Tantarantana.
 6. - Presentació d'un escrit per part del col·lectiu aportant referents escènics i desenvolupant el motiu del seu interès en aquests referents. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió d'una pàgina.
 7. - Presentació d’un escrit que reculli els objectius específics d’assoliment de la companyia (coneixements, relacions amb el sector, participació, formació, etc.) durant la seva estada al Tantarantana i els objectius marcats a aconseguir una vegada finalitzat el projecte. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió de dues pàgines.
 8. - Documentació addicional: material gràfic, recull de premsa i enllaç de vídeos d’una selecció de com a mínim tres projectes anteriors a la companyia.
 9. - Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social.

Altres residències relacionades