Travesía - Pyrénées de cirque. Convocatòria per a projectes de creació

22 de juny de 2020 to 15 de setembre de 2020

Travesía – Pyrénées de cirque és un projecte de cooperació per al 2020-2022 cofinançat per la Unió Europea en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

 

Té com a finalitat afavorir la creació i la difusió del circ contemporani en les regions transfrontereres dels Pirineus, utilitzant accions destinades a secundar artistes circenses creant i reforçant relacions de solidaritat en el conjunt de la professió: centres de creació, equips artístics emergents i consolidats, estudis de producció i difusió,  i programadors.

 

Aquesta convocatòria es refereix al dispositiu del Fons de suport a la recerca i creació, el qual està destinat a millorar les condicions de recerca i creació dels i les artistes i companyies, i a afavorir la seva mobilitat en ambdues cares dels Pirineus.

 

Trobareu tota la informació sobre el projecte i aquesta convocatòria en concret a les bases.

Disciplina artística

Circ

Modalitats

 • Projectes d’artistes o col·lectius emergents (modalitat A)
 • Projectes d’artistes o col·lectius consolidats (modalitat B)

Característiques de la convocatòria (per a les dues modalitats)

Criteri comú a les dues modalitats de creació: Pertànyer a la zona geogràfica corresponent a Catalunya, Aragó, País Basc, Navarra, Pirineus Atlàntics, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège i Pirineus orientals amb preferència a la zona transfronterera entre Espanya i França (és a dir, viure o tenir la seu de la companyia en aquest territori)

 

Es seleccionarà un màxim de vuit propostes entre totes les que responguin a aquesta convocatòria.

 

Les residències es faran exclusivament en els següents espais de creació:

- Espanya: Barcelona (La Central del Circ) – Granollers (Roca Umbert Fàbrica de les Arts) - Bilbao (Harrobia ou Zirkozaurre)

- França: Toulouse (La Grainerie i la Université Jean-Jaurès), Ax-les-Thermes (Ax Animation), Communauté d’agglomération Pays Basque (Sala cultural Harri Xuri en Louhossoa i Sala Arradoi de Saint Jean le Vieux)

 

Les companyies o artistes seleccionats firmaran un conveni amb un dels socis de TRAVESÍA que definirà el suport i el compromís d’ambdues parts.

Fons de suport a la creació per a companyies emergents (Modalitat A). Condicions específiques.

Destinataris

Tot artista o col·lectiu professional emergent que tingui un projecte de creació d’un espectacle de circ contemporani que correspongui als següents criteris:

 • El terme emergent es refereix a un artista o col·lectiu que encara no hagi creat cap espectacle llarg que hagi estat difós.
 • Tenir/ser portador d'un projecte artístic inèdit d’almenys 30 minuts de durada (si el projecte està destinat a ser representat a carrer) o de 50 minuts (si el projecte està destinat a ser presentat a sala) amb un calendari de creació i producció definit.

 

Cada projecte seleccionat comptarà amb:

 • la cessió d'espais de residència de creació (dues residències d’una a dues setmanes de durada). Les residències es realitzaran, prioritàriament, entre octubre de 2020 i desembre de 2021
 • una beca de creació de 5.000 € (IVA inclòs), destinada a cobrir les despeses de producció que la companyia o l’artista pugui tenir durant les residències
 • una beca de mobilitat (import màxim: 2.000 €, IVA inclòs), destinada a cobrir les despeses de transport i allotjament per a les residències realitzades a l’exterior de la zona d’origen
 • una beca d'acompanyament de 3.000 € (IVA inclòs) destinada a contractar un responsable de producció que s'encarregui d'acompanyar el projecte artístic
 • un acompanyament durant tot el procés, oferint suport administratiu, de comunicació, etc. Cada projecte tindrà com a referent un dels socis de TRAVESIA

 

L’artista o col·lectiu seleccionat es compromet a:

 • Realitzar les residències almenys en dos espais diferents i, si és possible, de cada costat de la frontera.
 • Presentar una etapa del procés a cadascuna de les residències, sempre que el desenvolupament del treball ho permeti.
 • Participar de la dinàmica de cada espai on s’estigui en residència: trobada amb públics, presentacions, etc.
 • Justificar el total de l'ajuda rebuda mitjançant factures, així com presentar còpies dels justificants de les despeses realitzades amb aquesta ajuda (beca de creació: sous i altres despeses de creació / beca de mobilitat: factures d’allotjament, dietes i transport / beca d'acompanyament: factura o nòmina de la persona responsable de la producció).
 • En cas de ser seleccionat, estar disponible del 25 al 28 de gener de 2021 (ambdós inclosos) per desplaçar-se fins a Toulouse (data a confirmar en funció de l'evolució de la crisi sanitària) i participar en el Hackathon entre artistes i professionals, per escriure junts l'itinerari d'acompanyament del projecte de creació.
 • Participar dels esdeveniment dels socis i sòcies associats que decideixin programar-los. Aquesta participació està remunerada en funció del tipus de presentació (work-in-progress, preestrena, estrena o funció), respectant les condicions habitualment practicades per ambdues parts. Es firmarà un conveni específic.
 • Col·laborar en el seguiment del projecte (reunions, qüestionaris, avaluacions, etc.). En cas de no complir aquesta condició, el projecte pot exigir al beneficiari que retorni la beca, totalment o parcialment.
 • Contactar amb els diferents espais per adaptar-hi les necessitats tècniques i logístiques i el calendari de residència.

Fons de suport a la creació per a companyies consolidades (Modalitat B).Condicions específiques.

Destinataris

Tot artista o col·lectiu professional consolidat que tingui un projecte de creació d’un espectacle de circ contemporani que correspongui als següents criteris:

 

 • El terme consolidat es refereix a un artista o col·lectiu que hagi creat almenys un espectacle presentat als circuits de difusió.
 • Tenir/ser portador d'un projecte artístic inèdit d’almenys 30 minuts de durada (si el projecte està destinat a ser representat a carrer) o de 50 minuts (si el projecte està destinat a ser presentat a sala) amb un calendari de creació i producció definit.

 

Cada projecte seleccionat comptarà amb:

 • la cessió d'espais de residència de creació (dues residències d’una a dues setmanes de durada). Les residències es realitzaran, prioritàriament, entre octubre de 2020 i desembre de 2021
 • una beca de creació de 7.000 € (IVA inclòs), destinada a cobrir les despeses de producció que la companyia o l’artista pugui tenir durant les residències
 • una beca de mobilitat (import entre 2.000 € i 3.000 €, IVA inclòs), destinada a cobrir les despeses de transport i allotjament per les residències realitzades a l’exterior de la zona d’origen
 • un acompanyament durant tot el procés, oferint suport administratiu, de comunicació, etc. Cada projecte tindrà com a referent un dels socis de TRAVESIA

 

L’artista o col·lectiu seleccionat es compromet a:

 • Realitzar las residències almenys en dos espais diferents i, si és possible, de cada costat de la frontera.
 • Presentar una etapa del procés a cadascuna de les residències, sempre que el desenvolupament del treball ho permeti.
 • Participar de la dinàmica de cada espai on s’estigui en residència: trobada amb públics, presentacions, etc.
 • Justificar el total de l'ajuda rebuda mitjançant factures, així com presentar còpies dels justificants de les despeses realitzades amb aquesta ajuda (beca de creació: sous i altres despeses de creació / beca de mobilitat: factures d’allotjament, dietes i transport).
 • En cas de ser seleccionat, estar disponible del 25 al 28 de gener de 2021 (ambdós inclosos) per desplaçar-se fins a Toulouse (data a confirmar en funció de l'evolució de la crisi sanitària) i participar en el Hackathon entre artistes i professionals, per escriure junts l'itinerari d'acompanyament del projecte de creació.
 • Participar dels esdeveniment dels socis i sòcies associats que decideixin programar-los. Aquesta participació està remunerada en funció del tipus de presentació (work-in-progress, preestrena, estrena o funció), respectant les condicions habitualment practicades per ambdues parts. Es firmarà un conveni específic.
 • Col·laborar en el seguiment del projecte (reunions, qüestionaris, avaluacions, etc.). En cas de no complir aquesta condició, el projecte pot exigir al beneficiari que retorni la beca, totalment o parcialment.
 • Contactar amb els diferents espais per adaptar-hi les necessitats tècniques i logístiques i el calendari de residència.

Entitats convocants

La Grainerie (Occitània)
APCC - La Central del Circ (Catalunya)
Ax-Animation (Occitània)
Ajuntament de Bilbao (País Basc)
Consorci Transversal (Catalunya)
Communauté d’agglomération Pays Basque - Hameka (Nova-Aquitània)
Occitanie en Scène (Occitània)
Université de Toulouse II Jean-Jaurès (Occitània)
​Ville de Toulouse – Le Lido (Occitània)

Període de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de setembre de 2020 a les 23.59 h

Criteris de valoració

 • l'adequació del projecte a la modalitat seleccionada
 • la qualitat artística, el nivell tècnic i l’aspecte innovador de la proposta
 • la importància de les disciplines de circ
 • el temps dedicat a la creació
 • el calendari de creació
 • la direcció i/o l'acompanyament artístic (mirada externa, direcció, etc.)
 • la voluntat d’utilitzar els recursos del projecte TRAVESÍA (xarxa d’espais de creació, projecció sobre el territori, etc.)
 • les perspectives de desenvolupament del projecte (gestió i difusió de la creació)
 • l’adaptabilitat del projecte als diferents públics del territori transfronterer (tenint en compte el fet que hi hagi poc o cap text)
 • la viabilitat de la fitxa tècnica per a l'adaptació als llocs de creació i representació

Selecció

El comitè de selecció estarà format pels representants dels socis del projecte TRAVESÍA. La selecció es farà en base a les sol·licituds presentades fins a la data límit. El comitè de selecció de TRAVESÍA seleccionarà durant el mes d’octubre de 2020 els projectes beneficiaris.

 

Els i les artistes i companyies seleccionats/des hauran de participar en el Hackathon del 25 al 28 de gener de 2021. Durant aquests dies de trobada i intercanvi, presentaran als representants dels espais de creació i programadors del projecte TRAVESÍA, un format work-in-progress del seu projecte (15 minuts màxim).

 

El principal objectiu d'aquest Hackathon és debatre i construir junts l'itinerari de cada artista/companyia acompanyat/da pel dispositiu, organitzar les residències, entrar en contacte amb les persones responsables de producció i de programació, així com compartir eines i possibilitats d’exhibició. Les despeses de desplaçament al Hackathon (menjars, allotjament, transport) seran assumides pels socis del projecte TRAVESÍA.

Presentació de candidatures

El formulari de candidatura està disponible en línia a la web de TRAVESÍA i a les pàgines web dels socis de TRAVESÍA. Aquest formulari s’ha d’omplir en castellà o francès per tal de ser entès per tots els socis del projecte:

 

Formulari - Projectes de creació d'artistes o companyies emergents i consolidades

 

Atenció! És imprescindible omplir el formulari en línia per participar en aquesta convocatòria.

 

Podeu sol·licitar per correu electrònic el llistat de preguntes per anar preparant les vostres respostes al formulari.

 

Així mateix, si desitgeu adjuntar documents addicionals (imatges, dossier de l’espectacle, etc.),podeu fer-ho a través del correu electrònic pirineosdecirco@gmail.com en format PDF (màxim: 5MB).

Informació de contacte: 

Per a més informació, podeu contactar fins al 31 de juliol i a partir del 7 de setembre:

 

La Central del Circ (ES) - NiniGorzerinocreacio@lacentraldelcirc.cat

Hameka (FR) – XabinaClaverie-Urrutya.pousset@cc-errobi.fr

La Grainerie (FR) - Jean-Marc Broqua: jm-broqua@la-grainerie.net

La Grainerie (FR) - HélèneMétailié: h-metailie@la-grainerie.net

Altres residències relacionades