Clausura del programa Nous lideratges del Pla de barris