Recursos multimèdia

Fulletó XIX Congreso Nacional de Arboricultura

Els dies 28 i 29 de setembre es celebra el XIX Congreso Nacional de Arboricultura, organitzat per La Asociación Española de Arboricultura (AEA). La temàtica serà Tècnica i Cultura. Estarà ubicat al CCCB Barcelona (C/ de Montalegre, 5, Barcelona). Parcs i Jardins, Institut Municipal disposarà d’un estand on es presentaran diferents informacions dels departaments d’Arbrat, Mans al Verd i el Centre de formació del Laberint. El Centre ha elaborat un fulletó per a l’ocasió, s’hi pot accedir al següent enllaç: Fulletó XIX Congreso Nacional de Arboricultura

Guia per a la gestió del verd urbà

La Guia per a la gestió del verd urbà, pretén ser una eina per ajudar en
la reflexió, el diàleg i la presa de decisions al voltant de la gestió del verd urbà.
Realitzada per la Diputació de Barcelona.

Per a anar a la pàgina de la guia clicar aquí.

Aprofitament alimentari de les taronges dels arbres de les vies públiques

El cap de setmana 3, 4 i 5 de febrer del 2023 s’han organitzat diverses espigolades urbanes per donar una segona vida a les taronges amargues de la ciutat. El departament de Mans al Verd de Parcs i Jardins i cinc districtes de la ciutat impulsen aquesta iniciativa municipal amb la participació de la Fundació Espigoladors i amb l’objectiu de promoure l’aprofitament dels aliments, i generar iniciatives d’economia circular i verda que fomentin la participació ciutadana per contribuir a una ciutat més sana, justa i sostenible.

Per segon any consecutiu, l’acció s’ha dut a terme als districtes de Gràcia, les Corts, Sant Martí, Ciutat Vella i Sant Andreu. Enguany més de 330 voluntaris i voluntàries d’entitats i veïns i veïnes dels districtes han participat en les espigolades respectives, recollint més de 2.600 kg d’aquesta fruita.

Les taronges, prèviament analitzades per l’Agència de Salut Pública, s’han processat i transformat en melmelada en un obrador amb un projecte d’inserció sociolaboral. Una melmelada batejada amb el nom de La Marga, que serà distribuïda per entitats socials de cadascun dels districtes a persones que pateixen situacions de pobresa alimentària o risc d’exclusió social.

El projecte també inclou accions de comunicació i sensibilització més enllà de les espigolades, de manera que es porten a terme una sèrie de tallers a centres educatius i entitats dels districtes per compartir amb els infants, joves i ciutadania en general la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari i intercanviar reflexions al voltant del dret a una alimentació saludable i sostenible.

En l’edició del 2022, el projecte va comptar amb la participació de més de 160 voluntaris i voluntàries en les espigolades i es van recuperar i transformar un total de 2.639 quilos de taronja amarga. El resultat van ser 11.400 unitats de melmelada La Marga que es van distribuir entre diferents entitats socials de la ciutat. Enguany se n’elaboren i distribueixen la mateixa quantitat.

 

Més informació:

 

Preguntes Freqüents:

Com podem localitzar els tarongers o altres espècies de l’arbrat viari de Barcelona?
L’Atles de biodiversitat de Barcelona és l’eina que ens ajuda a visualitzar una part important d’informació sobre els espais verds urbans. És un mapa de la ciutat de Barcelona dividit en els 73 barris que permet conèixer les diferents espècies d’arbres, plantes, ocells, papallones o animals vertebrats entre altres, de manera independent o conjunta.
Porta-m’hi

Quants tarongers hi ha a Barcelona?
La ciutat de Barcelona te més de 3.300 tarongers, que representen aproximadament un 1,5% dels 202.000 arbres que poblen la ciutat.

Com es distribueixen els tarongers segons els districtes?
El districte amb més tarongers amargs és Sant Andreu, on hi ha més de 1.100 exemplars d’aquest arbre fruiter, és a dir, un 35% del total de la ciutat. Sant Martí en té prop de 500; Gràcia, prop de 300; Ciutat Vella, 200,i les Corts, uns 70.

Cada quant es fa la poda dels tarongers?
Parcs i Jardins fa una poda en verd dels tarongers cada 4-5 anys. No és una poda en la qual es treuen les taronges, és una poda de sanejament de la capçada.

Quins carrers o jardins s’espigolen? Pel que fa als barris i els carrers, per què aquests i no uns altres?
Parcs i Jardins, els districtes i Espigoladors hem escollit els carrers on podíem tenir més èxit en l’espigolada (nombre d’arbres amb suficients taronges pels pots de melmelada que s’han d’elaborar, carrers amb més pacificació del trànsit, la qual cosa afavoreix una bona espigolada, etcètera). Segons els resultats d’aquest any, l’any vinent podrem traslladar l’espigolada a altres barris (un barri/districte cada any), prèvia repetició de les analítiques que s’han fet de les mostres de taronges.

Quines són les ordenances, la garantia de seguretat alimentària i l’assegurança de riscos?
El títol 7 de l’Ordenança de medi ambient (OMA), relativa als espais verds, la biodiversitat i la protecció dels elements vegetals, prohibeix accions determinades, entre les quals consta “tallar o arrencar flors, branques, fruits, llavors i arrels” (article 73-3 i 73-5). Tallar o arrencar són accions que impliquen certa violència, però no ho són collir o recol•lectar amb coneixement i les eines adients. L’article 73-1.2 estableix que estan permeses, amb llicència municipal prèvia, les activitats o els actes socials o culturals sempre que no impliquin risc per a la conservació de les zones verdes o la biodiversitat, siguin compatibles amb la utilització pública de l’espai, i sempre que es tracti d’una activitat sostenible (article 71-5). En definitiva, a la llum de l’OMA, l’activitat de recol•lecció de fruits en espais verds de titularitat municipal és possible sempre que s’obtingui la preceptiva llicència municipal, es protegeixi i es conservi l’espai i la biodiversitat i es tracti d’una activitat sostenible amb una finalitat no lucrativa, social o cultural. És important recordar que les taronges i altres fruits dels arbres de la ciutat no són aptes per al consum sense passar per un control de qualitat i seguretat alimentària.
També cal tenir en compte que, pels diferents riscos de l’activitat, cal disposar d’una assegurança per a les persones i de riscos a tercers.

Garantia sanitària de la melmelada. Quins són els productes fitosanitaris?
Des de la Mesura de govern d’erradicació de l’ús del glifosat, no s’usen herbicides a l’espai públic, per tant tampoc als escocells de l’arbrat viari. Parcs i Jardins tampoc aplica productes fitosanitaris a l’arbrat viari, excepte en casos excepcionals de plagues que puguin afectar la salut (p. ex. l’eruga processionària).

Garantia sanitària de la melmelada. Com són les analítiques de les taronges en cru?
El 2021 l’ASPB va fer analítiques de taronges en cru, sense rentar i rentades (HAP, metalls pesats i compostos orgànics/pesticides). Els resultats dels paràmetres analitzats en les mostres en brut van ser inferiors als límits de quantificació de la tècnica analítica corresponent, excepte la presència de plom en una mostra, però que complia amb el límit fixat per la normativa vigent. En el cas de les mostres rentades, tots els valors van sortir per sota dels límits de quantificació.
El 2022 i 2023 s’ha repetit l’analítica amb les taronges rentades, i tots els valors han sortit per sota dels límits de quantificació.

Garantia sanitària de la melmelada. Quines són les analítiques de les melmelades elaborades?
Cada any es  duen a terme les analítiques microbiològiques obligatòries per la normativa vigent, tant per part de l’ASPB com de l’obrador que en fa la transformació. Tant els resultats d’anys anteriors com aquest han estat els correctes.

Sembra Natura

Barcelona vol augmentar i millorar la superfície agrícola amb un model agroecològic que potenciï la biodiversitat i incideixi sobre el model agroalimentari i de consum. Una bona manera de fomentar l’agricultura urbana és facilitar recursos per tal que la ciutadania pugui crear el seu hort a casa o cultivar els horts comunitaris que hi ha a la ciutat.

En aquesta pàgina web podreu trobar sis càpsules de video on s’expliquen les bases per fer un hort urbà.

Clica aquí per veure els videos.